भाग्य यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤞 u+1F91E🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🙍🏻‍♂ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2642🙍🏼‍♂ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2642🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏽 u+1F64D u+1F3FD🍀 u+1F340🥬 u+1F96C🧛🏻 u+1F9DB u+1F3FB🧛🏼 u+1F9DB u+1F3FC🧛🏽 u+1F9DB u+1F3FD🧛🏻‍♂ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2642🧛🏼‍♂ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2642🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧧 u+1F9E7
 • चीनी

   u+547D u+76F8 u+6578 u+5929 u+5E78 u+5B9A u+6570 u+7E01 u+904B u+5409 u+798F u+7DE3 u+7F18 u+8FD0 u+7965 u+4ED8 u+5016 u+9644 u+3683 u+F969 u+3673 u+3998 u+40FD u+4108 u+4110 u+4119 u+4FA5 u+50E5 u+7949 u+7966 u+797A u+FA1A
 • हंगुल

   u+BCF5 u+C6B4
 • अन्य पात्र

  🟤 u+1F7E4🟫 u+1F7EB