भूरा यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

   u+210E u+210F u+2127 u+2130 u+26A9 u+2738 u+273D u+2743 u+2501 u+2503 u+2505 u+2507 u+2509 u+250B u+250D u+250E u+250F u+2511 u+2512 u+2513 u+2515 u+2516 u+2517 u+2519 u+251A u+251B u+251D u+251E u+251F u+2520 u+2521 u+2522 u+2523 u+2525 u+2526 u+2527 u+2528 u+2529 u+252A u+252B u+252D u+252E u+252F u+2530 u+2531 u+2532 u+2533 u+2535 u+2536 u+2537 u+2538 u+2539 u+253A u+253B u+253D u+253E u+253F u+2540 u+2541 u+2542 u+2543 u+2544 u+2545 u+2546 u+2547 u+2548 u+2549 u+254A u+254B u+254D u+254F u+2578 u+2579 u+257A u+257B u+257C u+257D u+257E u+257F u+271C u+2794 u+2798 u+2799 u+279A u+279C u+279E u+27A0 u+27A5 u+27A6 u+27A8 u+27AD u+27AE u+27B2 u+27B7 u+27B8 u+27B9 u+27BB u+27BD u+26DB u+26E3 u+2718 u+271A u+2724 u+272E u+2731 u+2746 u+2748 u+274B u+275A u+275B u+275C u+275D u+275E u+275F u+2760 u+2762 u+2765 u+2B56 u+2B57 u+2B58 u+2B59𐄷 u+10137𐄸 u+10138𐄹 u+10139𐄺 u+1013A𐄻 u+1013B🕇 u+1F547🙜 u+1F65C🙝 u+1F65D🙞 u+1F65E🙟 u+1F65F🙤 u+1F664🙥 u+1F665🙦 u+1F666🙧 u+1F667🙱 u+1F671🙳 u+1F673🙴 u+1F674🙶 u+1F676🙷 u+1F677🙸 u+1F678🙹 u+1F679🙻 u+1F67B🙼 u+1F67C🙽 u+1F67D🞇 u+1F787🞈 u+1F788🞉 u+1F789🞑 u+1F791🞒 u+1F792🞓 u+1F793🞦 u+1F7A6🞧 u+1F7A7🞬 u+1F7AC🞭 u+1F7AD🞮 u+1F7AE🞲 u+1F7B2🞳 u+1F7B3🞴 u+1F7B4🞸 u+1F7B8🞹 u+1F7B9🞺 u+1F7BA🞾 u+1F7BE🞿 u+1F7BF🟊 u+1F7CA🟌 u+1F7CC🟏 u+1F7CF🟐 u+1F7D0🟑 u+1F7D1🟓 u+1F7D3🟔 u+1F7D4🠘 u+1F818🠙 u+1F819🠚 u+1F81A🠛 u+1F81B🠜 u+1F81C🠝 u+1F81D🠞 u+1F81E🠟 u+1F81F🠬 u+1F82C🠭 u+1F82D🠮 u+1F82E🠯 u+1F82F🠰 u+1F830🠱 u+1F831🠲 u+1F832🠳 u+1F833🡀 u+1F840🡁 u+1F841🡂 u+1F842🡃 u+1F843🡄 u+1F844🡅 u+1F845🡆 u+1F846🡇 u+1F847🡸 u+1F878🡹 u+1F879🡺 u+1F87A🡻 u+1F87B🡼 u+1F87C🡽 u+1F87D🡾 u+1F87E🡿 u+1F87F🢀 u+1F880🢁 u+1F881🢂 u+1F882🢃 u+1F883🢄 u+1F884🢅 u+1F885🢆 u+1F886🢇 u+1F887🢜 u+1F89C🢝 u+1F89D🢞 u+1F89E🢟 u+1F89F
 • इमोजी

  🏋🏻 u+1F3CB u+1F3FB🏋🏼 u+1F3CB u+1F3FC🏋 u+1F3CB🏋🏽 u+1F3CB u+1F3FD🏋🏾 u+1F3CB u+1F3FE🏋🏿 u+1F3CB u+1F3FF🏋🏻‍♂ u+1F3CB u+1F3FB u+200D u+2642🏋🏼‍♂ u+1F3CB u+1F3FC u+200D u+2642🏋‍♂ u+1F3CB u+200D u+2642🏋🏽‍♂ u+1F3CB u+1F3FD u+200D u+2642🏋🏾‍♂ u+1F3CB u+1F3FE u+200D u+2642🏋🏿‍♂ u+1F3CB u+1F3FF u+200D u+2642🏋🏻‍♀ u+1F3CB u+1F3FB u+200D u+2640🏋🏼‍♀ u+1F3CB u+1F3FC u+200D u+2640🏋‍♀ u+1F3CB u+200D u+2640 u+2652🏋🏽‍♀ u+1F3CB u+1F3FD u+200D u+2640🏋🏾‍♀ u+1F3CB u+1F3FE u+200D u+2640🏋🏿‍♀ u+1F3CB u+1F3FF u+200D u+2640👱🏻 u+1F471 u+1F3FB👱🏼 u+1F471 u+1F3FC🏾 u+1F3FE👱 u+1F471👱🏽 u+1F471 u+1F3FD👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👱🏿 u+1F471 u+1F3FF😲 u+1F632🔼 u+1F53C🔽 u+1F53D🍲 u+1F372🙍🏻‍♂ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2642🙍🏼‍♂ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2642🙍‍♂ u+1F64D u+200D u+2642🍜 u+1F35C🔺 u+1F53A🔻 u+1F53B🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙍🏾‍♂ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2642🙍🏿‍♂ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2642🙍🏻‍♀ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2640🙍🏼‍♀ u+1F64D u+1F3FC u+200D u+2640💖 u+1F496 u+23ED🤓 u+1F913💘 u+1F498🙍‍♀ u+1F64D u+200D u+2640🥬 u+1F96C🥖 u+1F956🍳 u+1F373🍢 u+1F362🚂 u+1F682 u+25C0🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🙍🏻 u+1F64D u+1F3FB🙍🏼 u+1F64D u+1F3FC🙍🏽‍♀ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2640🙍🏾‍♀ u+1F64D u+1F3FE u+200D u+2640🙍🏿‍♀ u+1F64D u+1F3FF u+200D u+2640🧙🏻 u+1F9D9 u+1F3FB🧙🏼 u+1F9D9 u+1F3FC🧛🏻‍♂ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2642🧛🏼‍♂ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2642🧖🏻‍♂ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2642🧖🏼‍♂ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2642🧖🏻‍♀ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2640🧖🏼‍♀ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2640💝 u+1F49D💗 u+1F497💞 u+1F49E💕 u+1F495💫 u+1F4AB🤞 u+1F91E🧛‍♂ u+1F9DB u+200D u+2642🧖‍♂ u+1F9D6 u+200D u+2642🍀 u+1F340🥒 u+1F952🗂 u+1F5C2🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🙆🏻 u+1F646 u+1F3FB🙆🏼 u+1F646 u+1F3FC👨🏻‍🔬 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F52C👨🏼‍🔬 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F52C🧙🏻‍♂ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2642🧙🏼‍♂ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2642🧛🏻 u+1F9DB u+1F3FB🧛🏼 u+1F9DB u+1F3FC🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧛🏾‍♂ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2642🧛🏿‍♂ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2642🧖🏻 u+1F9D6 u+1F3FB🧖🏼 u+1F9D6 u+1F3FC🧖🏽‍♂ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2642🧖🏾‍♂ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2642🧖🏿‍♂ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2642😖 u+1F616👻 u+1F47B💓 u+1F493💦 u+1F4A6💤 u+1F4A4👅 u+1F445🙆 u+1F646👨‍🔬 u+1F468 u+200D u+1F52C🧙‍♂ u+1F9D9 u+200D u+2642🧟‍♂ u+1F9DF u+200D u+2642🐞 u+1F41E🥦 u+1F966🥞 u+1F95E🦞 u+1F99E u+2614🧧 u+1F9E7 u+25B6🤚🏻 u+1F91A u+1F3FB🤚🏼 u+1F91A u+1F3FC👊🏻 u+1F44A u+1F3FB👊🏼 u+1F44A u+1F3FC🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙆🏽 u+1F646 u+1F3FD🙆🏾 u+1F646 u+1F3FE🙆🏿 u+1F646 u+1F3FF🧑🏻‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F52C🧑🏼‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F52C👨🏽‍🔬 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F52C👨🏾‍🔬 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F52C👨🏿‍🔬 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F52C👩🏻‍🔬 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F52C👩🏼‍🔬 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F52C🧙🏽‍♂ u+1F9D9 u+1F3FD u+200D u+2642🧙🏾‍♂ u+1F9D9 u+1F3FE u+200D u+2642🧙🏿‍♂ u+1F9D9 u+1F3FF u+200D u+2642🧙🏻‍♀ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2640🧙🏼‍♀ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2640🧛🏽 u+1F9DB u+1F3FD🧛🏾 u+1F9DB u+1F3FE🧛🏿 u+1F9DB u+1F3FF🧛🏻‍♀ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2640🧛🏼‍♀ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2640🧖🏽 u+1F9D6 u+1F3FD🧖🏾 u+1F9D6 u+1F3FE🧖🏿 u+1F9D6 u+1F3FF u+2797 u+2B55 u+2714 u+2716 u+2795 u+2796 u+2615 u+2668 u+26A1 u+26F1👩‍🔬 u+1F469 u+200D u+1F52C🧑🏾‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F52C👩🏽‍🔬 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F52C👩🏾‍🔬 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F52C👩🏿‍🔬 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F52C🧑‍🔬 u+1F9D1 u+200D u+1F52C🧑🏽‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F52C🧑🏿‍🔬 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F52C🐳 u+1F433🏖 u+1F3D6🔸 u+1F538🔹 u+1F539🗡 u+1F5E1😯 u+1F62F🐻 u+1F43B🐨 u+1F428🤨 u+1F928🤰 u+1F930🤰🏻 u+1F930 u+1F3FB🤰🏼 u+1F930 u+1F3FC🤰🏽 u+1F930 u+1F3FD🤰🏾 u+1F930 u+1F3FE🤰🏿 u+1F930 u+1F3FF u+2705 u+2757 u+2763 u+2764💲 u+1F4B2🤘 u+1F918🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF
 • विराम चिह्न

   u+276E u+276F u+2770 u+2771
 • चीनी

   u+6A3A u+7709 u+80DA u+7525 u+5888 u+598A u+599A u+5A20 u+5B55 u+5CA9 u+5D16崿 u+5D3F u+5D82 u+5DC9 u+789E u+78DB u+80CE u+8EAB u+59BB u+4E16 u+529B u+5834 u+71B1 u+754C u+76F8 u+4E21 u+5144 u+5738 u+57B3 u+58B9 u+5973 u+59B9 u+5A1A u+5AC1 u+5CBE u+5F1F u+63B5 u+6817 u+6BCD u+6D85 u+77ED u+8336 u+91CD u+9582 u+4EF2 u+4F2F u+9382 u+9541 u+6866 u+67D0 u+4E0A u+5177 u+548E u+568A u+592B u+5A35 u+5A66 u+5AB3 u+5B36 u+5B9F u+5BA4 u+6838 u+725D u+79D1 u+7F6A u+9177 u+9318 u+93AE u+96CC u+975E u+9EDB u+4F5A u+52C1 u+5A46 u+5C24 u+6106 u+61A8 u+68D5 u+6C89 u+6FC3 u+7406 u+7801 u+787E u+78B4 u+78BC u+8861 u+8910 u+8A27 u+8C6A u+9524 u+95AB u+95D5 u+9603 u+9619 u+9933 u+9967 u+99DD u+36B6 u+36D0 u+36EE u+5997 u+59D2 u+5A0C u+5A76 u+5AC2 u+5B38 u+7823 u+2E81 u+2F1A u+2F34 u+3457 u+3473 u+34AD u+36A6 u+36B0 u+36BA u+36DB u+36F0 u+373C u+378C u+37E7 u+392A u+3976 u+3A81 u+3BC9 u+41C2 u+4403 u+4429 u+450C u+455E u+46EE u+4958 u+4C9F u+4CDB u+4D84 u+53D4 u+54E5 u+5983 u+5987 u+59BA u+59D9 u+59E8 u+5A05 u+5A18 u+5A36 u+5A6D u+5A8D u+5AE1 u+5C17 u+5CA7 u+5D15 u+5D52 u+5D83 u+5DCC u+5DD6 u+6606 u+691B u+7455 u+75B5 u+771A u+77F8 u+78E1 u+78F4 u+7C9D u+7CF2 u+7DF9 u+7F07 u+7F74 u+7F86 u+80A7 u+8205 u+829D u+8346 u+834A u+843C u+855A u+8AD0 u+8B81 u+8D6D u+9A02 u+9A8D𡜱 u+21731𡣕 u+218D5 u+378E u+3792 u+39AE u+3A04 u+3A0A u+3A62 u+3AC0 u+3D25 u+3E32 u+401E u+40AB u+416E u+417A u+417B u+423B u+42DF u+441D u+465F u+46AE u+478C u+491F u+4923 u+493B u+4976 u+4A0F u+4B94 u+4D7B u+514C u+5301 u+592F u+7011 u+791F u+792E u+7D88 u+7DB1 u+7E9C u+7EB2 u+7EE8 u+7F06 u+8ECB u+8F67 u+9281 u+9296 u+9319 u+93B0 u+94E2 u+9531 u+9552 u+972A u+972B u+9A3A u+9A47𥓿 u+254FF
 • लैटिन

  b u+62g u+67s u+73 u+1D63a u+61c u+63e u+65f u+66h u+68i u+69j u+6Ak u+6Bn u+6Ep u+70q u+71r u+72t u+74u u+75v u+76w u+77z u+7A u+A793
 • हंगुल

   u+B0AD u+BC14 u+D575 u+D798 u+ADFC u+B3C8 u+BD84 u+C8C4 u+CD0C u+D0D3 u+D615 u+BC30
 • देवनागरी

   u+907 u+097A
 • काना

   u+3070 u+3044 u+3072
 • यूनानी

  β u+3B2γ u+3B3ε u+3B5η u+3B7κ u+3BAλ u+3BBμ u+3BCν u+3BDρ u+3C1σ u+3C3τ u+3C4υ u+3C5φ u+3C6ω u+3C9
 • तिब्बती

   u+0FC0
 • अन्य पात्र

  🟤 u+1F7E4🟫 u+1F7EB🤎 u+1F90E🦳 u+1F9B3🪨 u+1FAA8🧛 u+1F9DB🧖 u+1F9D6 u+20D7🪒 u+1FA92