महिला फैक्टरी मजदूर यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👩🏼‍🏭 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3ED👩🏾‍🏭 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F3ED👩🏻‍🏭 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3ED👩🏽‍🏭 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👩🏿‍🏭 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F3ED👩‍🏭 u+1F469 u+200D u+1F3ED