महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👩🏼‍⚕ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2695👩🏻‍⚕ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2695👩🏾‍⚕ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2695👩🏿‍⚕ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2695👩🏽‍⚕ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2695👩‍⚕ u+1F469 u+200D u+2695