माली यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  📩 u+1F4E9📬 u+1F4EC📭 u+1F4ED📥 u+1F4E5💆‍♀ u+1F486 u+200D u+2640📧 u+1F4E7🉐 u+1F250💆🏻‍♀ u+1F486 u+1F3FB u+200D u+2640💆🏼‍♀ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2640💆🏽‍♀ u+1F486 u+1F3FD u+200D u+2640💆🏾‍♀ u+1F486 u+1F3FE u+200D u+2640💆🏿‍♀ u+1F486 u+1F3FF u+200D u+2640💆 u+1F486📫 u+1F4EB📪 u+1F4EA💆🏻 u+1F486 u+1F3FB💆🏼 u+1F486 u+1F3FC💆🏽 u+1F486 u+1F3FD💆🏾 u+1F486 u+1F3FE💆🏿 u+1F486 u+1F3FF💆‍♂ u+1F486 u+200D u+2642💆🏻‍♂ u+1F486 u+1F3FB u+200D u+2642💆🏼‍♂ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2642💆🏽‍♂ u+1F486 u+1F3FD u+200D u+2642💆🏾‍♂ u+1F486 u+1F3FE u+200D u+2642💆🏿‍♂ u+1F486 u+1F3FF u+200D u+2642😡 u+1F621📨 u+1F4E8👩‍🌾 u+1F469 u+200D u+1F33E u+2709👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏼‍🌾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏾‍🌾 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F33E👩🏿‍🌾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F33E🤝 u+1F91D📮 u+1F4EE👨‍🌾 u+1F468 u+200D u+1F33E🔃 u+1F503👨🏻‍🌾 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F33E👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E👨🏿‍🌾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F33E🇪🇦 u+1F1EA u+1F1E6🧑‍🌾 u+1F9D1 u+200D u+1F33E📤 u+1F4E4 u+271D🧑🏻‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F33E🧑🏼‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F33E🧑🏽‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F33E🧑🏾‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F33E🧑🏿‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F33E🇬🇹 u+1F1EC u+1F1F9🇲🇩 u+1F1F2 u+1F1E9🇲🇱 u+1F1F2 u+1F1F1🇲🇹 u+1F1F2 u+1F1F9🇸🇴 u+1F1F8 u+1F1F4😺 u+1F63A😻 u+1F63B😆 u+1F606😇 u+1F607😃 u+1F603😦 u+1F626😼 u+1F63C🕋 u+1F54B😍 u+1F60D😙 u+1F619😮 u+1F62E😈 u+1F608🚧 u+1F6A7🌛 u+1F31B🌜 u+1F31C🎞 u+1F39E🕌 u+1F54C u+262A🀄 u+1F004🆓 u+1F193😅 u+1F605🙂 u+1F642 u+263A😷 u+1F637😎 u+1F60E💪 u+1F4AA🍖 u+1F356🍡 u+1F361 u+2615📽 u+1F4FD💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF😊 u+1F60A😸 u+1F638📳 u+1F4F3🤒 u+1F912🙀 u+1F640💖 u+1F496💅 u+1F485🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640👷‍♀ u+1F477 u+200D u+2640🤶 u+1F936🥀 u+1F940🌋 u+1F30B🌆 u+1F306🚂 u+1F682🚛 u+1F69B📛 u+1F4DB🈷 u+1F237🔺 u+1F53A🔻 u+1F53B💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640👷🏻‍♀ u+1F477 u+1F3FB u+200D u+2640👷🏼‍♀ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2640👷🏽‍♀ u+1F477 u+1F3FD u+200D u+2640👷🏾‍♀ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2640👷🏿‍♀ u+1F477 u+1F3FF u+200D u+2640🤶🏻 u+1F936 u+1F3FB🤶🏼 u+1F936 u+1F3FC🤶🏽 u+1F936 u+1F3FD🤶🏾 u+1F936 u+1F3FE🤶🏿 u+1F936 u+1F3FF🧕 u+1F9D5🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF👫 u+1F46B🔴 u+1F534👫🏻 u+1F46B u+1F3FB👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏻‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👫🏽 u+1F46B u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏽‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👫🏿 u+1F46B u+1F3FF😄 u+1F604😜 u+1F61C😥 u+1F625😤 u+1F624👷 u+1F477 u+26C4🔉 u+1F509🎥 u+1F3A5👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👷🏾 u+1F477 u+1F3FE👷🏿 u+1F477 u+1F3FF😰 u+1F630 u+26F3🎴 u+1F3B4🎬 u+1F3AC🔵 u+1F535🤐 u+1F910🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527🧘‍♀ u+1F9D8 u+200D u+2640🐥 u+1F425🍗 u+1F357🧱 u+1F9F1🌦 u+1F326🥊 u+1F94A🥋 u+1F94B💄 u+1F484🔈 u+1F508🔊 u+1F50A🔕 u+1F515📲 u+1F4F2📝 u+1F4DD🚮 u+1F6AE📵 u+1F4F5🈁 u+1F201🈚 u+1F21A🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527🧘🏻‍♀ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2640🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏽‍♀ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2640🧘🏾‍♀ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2640🧘🏿‍♀ u+1F9D8 u+1F3FF u+200D u+2640🤭 u+1F92D🤓 u+1F913💗 u+1F497💬 u+1F4AC🖖 u+1F596🙇‍♀ u+1F647 u+200D u+2640👲 u+1F472🏃‍♀ u+1F3C3 u+200D u+2640🤹‍♀ u+1F939 u+200D u+2640💮 u+1F4AE🗽 u+1F5FD🌉 u+1F309🚃 u+1F683🏐 u+1F3D0🎰 u+1F3B0🧩 u+1F9E9💡 u+1F4A1🧴 u+1F9F4📴 u+1F4F4 u+26AB🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🙇🏻‍♀ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2640🙇🏼‍♀ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2640🙇🏽‍♀ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640🙇🏿‍♀ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2640👲🏻 u+1F472 u+1F3FB👲🏼 u+1F472 u+1F3FC👲🏽 u+1F472 u+1F3FD👲🏾 u+1F472 u+1F3FE👲🏿 u+1F472 u+1F3FF🏃🏻‍♀ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2640🏃🏼‍♀ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2640🏃🏽‍♀ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2640🏃🏾‍♀ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2640🏃🏿‍♀ u+1F3C3 u+1F3FF u+200D u+2640🤹🏻‍♀ u+1F939 u+1F3FB u+200D u+2640🤹🏼‍♀ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2640🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640🤹🏾‍♀ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2640🤹🏿‍♀ u+1F939 u+1F3FF u+200D u+2640👨‍👩‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👨‍👩‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👩‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467😋 u+1F60B😏 u+1F60F🤬 u+1F92C💕 u+1F495💢 u+1F4A2💭 u+1F4AD u+270A👩‍✈ u+1F469 u+200D u+2708👸 u+1F478🤵 u+1F935🧙‍♀ u+1F9D9 u+200D u+2640🧛‍♂ u+1F9DB u+200D u+2642🧛‍♀ u+1F9DB u+200D u+2640🧟‍♀ u+1F9DF u+200D u+2640🏃 u+1F3C3🧖‍♀ u+1F9D6 u+200D u+2640👪 u+1F46A🦙 u+1F999🦉 u+1F989🥩 u+1F969🚝 u+1F69D🏍 u+1F3CD u+2602🎳 u+1F3B3🏏 u+1F3CF🎱 u+1F3B1🧿 u+1F9FF🖼 u+1F5BC📱 u+1F4F1🗞 u+1F5DE🏧 u+1F3E7 u+269C u+27B0🅿 u+1F17F u+2B1B u+25FC u+25FE u+25AA💠 u+1F4A0🔲 u+1F532✊🏻 u+270A u+1F3FB✊🏼 u+270A u+1F3FC✊🏽 u+270A u+1F3FD✊🏾 u+270A u+1F3FE✊🏿 u+270A u+1F3FF🤦🏻 u+1F926 u+1F3FB🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC🤦🏽 u+1F926 u+1F3FD🤦🏾 u+1F926 u+1F3FE🤦🏿 u+1F926 u+1F3FF👩🏻‍✈ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2708👩🏼‍✈ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2708👩🏽‍✈ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2708👩🏾‍✈ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2708👩🏿‍✈ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2708👸🏻 u+1F478 u+1F3FB👸🏼 u+1F478 u+1F3FC👸🏽 u+1F478 u+1F3FD👸🏾 u+1F478 u+1F3FE👸🏿 u+1F478 u+1F3FF🤵🏻 u+1F935 u+1F3FB🤵🏼 u+1F935 u+1F3FC🤵🏽 u+1F935 u+1F3FD🤵🏾 u+1F935 u+1F3FE🤵🏿 u+1F935 u+1F3FF🧙🏻‍♀ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2640🧙🏼‍♀ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2640🧙🏽‍♀ u+1F9D9 u+1F3FD u+200D u+2640🧙🏾‍♀ u+1F9D9 u+1F3FE u+200D u+2640🧙🏿‍♀ u+1F9D9 u+1F3FF u+200D u+2640🧛🏻 u+1F9DB u+1F3FB🧛🏼 u+1F9DB u+1F3FC🧛🏽 u+1F9DB u+1F3FD🧛🏾 u+1F9DB u+1F3FE🧛🏿 u+1F9DB u+1F3FF🧛🏻‍♂ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2642🧛🏼‍♂ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2642🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧛🏾‍♂ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2642🧛🏿‍♂ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2642🧛🏻‍♀ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2640🧛🏼‍♀ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2640🧛🏽‍♀ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2640🧛🏾‍♀ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2640🧛🏿‍♀ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2640🏃🏻 u+1F3C3 u+1F3FB🏃🏼 u+1F3C3 u+1F3FC🏃🏽 u+1F3C3 u+1F3FD🏃🏾 u+1F3C3 u+1F3FE🏃🏿 u+1F3C3 u+1F3FF🧖🏻‍♀ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2640🧖🏼‍♀ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2640🧖🏽‍♀ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2640🧖🏾‍♀ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2640🧖🏿‍♀ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2640👨‍👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🇧🇱 u+1F1E7 u+1F1F1🇭🇲 u+1F1ED u+1F1F2🇲🇳 u+1F1F2 u+1F1F3🇵🇲 u+1F1F5 u+1F1F2🇹🇱 u+1F1F9 u+1F1F1 u+2B55 u+261D u+2668 u+23EE u+26D4🌎 u+1F30E🇫🇰 u+1F1EB u+1F1F0🏈 u+1F3C8🇦🇪 u+1F1E6 u+1F1EA🇦🇸 u+1F1E6 u+1F1F8🔤 u+1F524🔩 u+1F529🇲🇻 u+1F1F2 u+1F1FB👧 u+1F467 u+25FD👧🏻 u+1F467 u+1F3FB👧🏼 u+1F467 u+1F3FC👧🏽 u+1F467 u+1F3FD👧🏾 u+1F467 u+1F3FE👧🏿 u+1F467 u+1F3FF
 • संख्या

   u+AE6 u+AE7
 • चीनी

   u+515E u+54AA u+54E9 u+9081 u+91CC u+541B u+54C1 u+56FD u+5700 u+570B u+5730 u+57A2 u+36B6 u+36BC u+5934 u+59AE u+6D6C u+74F1 u+7C8D u+926C u+94BC u+95C6 u+982D u+346E u+362C u+3630 u+3641 u+3660 u+3682 u+3687 u+3689 u+3692 u+3696 u+36A6 u+36A8 u+36AB u+36AD u+36B1 u+36B2 u+36B4 u+36B5 u+36B7 u+36B8 u+36B9 u+36BD u+36C4 u+36C5 u+36C6 u+36CA u+36CF u+36D3 u+36D4 u+36D5 u+36D6 u+36D7 u+36D8 u+36D9 u+36DA u+36DC u+36DD u+36DE u+36EA u+36EB u+36EC u+36ED u+36F1 u+36F5 u+36F7 u+36F8 u+3702 u+3706 u+3709 u+370B u+370D u+370F u+3710 u+3718 u+3719 u+371E u+3720 u+3721 u+3724 u+3726 u+372A u+372E u+3731 u+3734 u+3737 u+3739 u+373B u+38C3 u+393B u+39D8 u+39EB u+3A2D u+3AEB u+3C4E u+3CBD u+3CDB u+3D44 u+3D84 u+3DCD u+3E71 u+3F63 u+406B u+4109 u+4178 u+4190 u+4252 u+42EC u+4316 u+431D u+4324 u+4327 u+4333 u+4481 u+45DC u+45FF u+465D u+475E u+4764 u+480E u+48B5 u+48B6 u+48CD u+48F2 u+49D5 u+4A00 u+4A5F u+4A6A u+4D53 u+4D66 u+4D88 u+4DAF u+4E61 u+4E70 u+4EDB u+4F27 u+5096 u+51F7 u+545F u+5495 u+56EF u+57C3 u+57DC u+57F5 u+57F9 u+585C u+5875 u+5885 u+5973 u+597C u+599E u+59DD u+59F9 u+5A03 u+5A18 u+5A62 u+5B7E u+5BF0 u+5C18 u+5CC1 u+5F6D u+63C9 u+645B u+6495 u+69FE u+6C59 u+6C5A u+6C61 u+6CBD u+6D4A u+6D8A u+6EB7 u+6FC1 u+6FCA u+74E6 u+7622 u+7666 u+7843 u+79FD u+7A62 u+7AB3 u+7B04 u+805E u+80AE u+810F u+814C u+817B u+81A9 u+81DC u+81E2 u+8589 u+85AE u+85B6 u+85EA u+8646 u+86A1 u+86C4 u+86DE u+877C u+87BB u+893A u+893B u+8A61 u+8AF5 u+8BE9 u+8CA8 u+8CB7 u+8CC8 u+8CCD u+8CD2 u+8CFC u+8D13 u+8D16 u+8D1C u+8D27 u+8D2D u+8D3E u+8D43 u+8D4A u+8D4E u+8DB8 u+8E89 u+90A6 u+90F7 u+9109 u+9115 u+91CE u+95FB u+9931 u+9AAF u+9AD2 u+9EE1 u+9EF0 u+9EF6 u+9F22 u+9F6A u+9F77 u+9F8A u+9F8C u+F903 u+F981𦢓 u+26893
 • लैटिन

  o u+6Fb u+62c u+63d u+64j u+6Am u+6Dr u+72x u+78y u+79z u+7Aa u+61e u+65f u+66g u+67h u+68k u+6Bl u+6Cn u+6Ep u+70q u+71s u+73u u+75v u+76w u+77i u+69t u+74ä u+E4ö u+F6ü u+FC
 • सिरिलिक

  ф u+444
 • हंगुल

   u+BD08
 • अरबी

  ء u+621ا u+627ب u+628ة u+629ت u+62Aث u+62Bج u+62Cح u+62Dخ u+62Eد u+62Fذ u+630ر u+631ز u+632س u+633ش u+634ص u+635ض u+636ط u+637ظ u+638ع u+639غ u+63Aف u+641ق u+642ك u+643ل u+644م u+645ن u+646ه u+647و u+648ى u+649ي u+64Aگ u+6AF
 • देवनागरी

   u+905 u+906 u+907 u+908 u+909 u+90A u+90B u+90F u+910 u+913 u+914 u+915 u+916 u+917 u+918 u+91A u+91B u+91C u+91D u+91E u+91F u+920 u+921 u+922 u+923 u+924 u+925 u+926 u+927 u+928 u+92A u+92B u+92C u+92D u+92E u+92F u+930 u+932 u+935 u+936 u+937 u+938 u+939
 • काना

   u+304A u+3058 u+30B3
 • यूनानी

  α u+3B1β u+3B2ϝ u+3DD
 • हिब्रू

  א u+5D0ב u+5D1ג u+5D2ד u+5D3ה u+5D4ו u+5D5ז u+5D6ח u+5D7ט u+5D8י u+5D9ך u+5DAכ u+5DBל u+5DCם u+5DDמ u+5DEן u+5DFנ u+5E0ס u+5E1ע u+5E2ף u+5E3פ u+5E4ץ u+5E5צ u+5E6ק u+5E7ר u+5E8ש u+5E9ת u+5EA
 • अन्य पात्र

  🪖 u+1FA96🥵 u+1F975🦲 u+1F9B2🥰 u+1F970🥲 u+1F972🦩 u+1F9A9🤿 u+1F93F🫂 u+1FAC2🟥 u+1F7E5🟨 u+1F7E8🟦 u+1F7E6🤦 u+1F926🧛 u+1F9DB🦥 u+1F9A5🟣 u+1F7E3🟤 u+1F7E4🦣 u+1F9A3🦤 u+1F9A4🫔 u+1FAD4
 • बंगाली

   u+985 u+995 u+9AE
 • gujarati

   u+A85 u+A86 u+A87 u+A88 u+A89 u+A8A u+A8B u+A8F u+A90 u+A93 u+A94 u+A95 u+A96 u+A97 u+A98 u+A9A u+A9B u+A9C u+A9D u+A9E u+A9F u+AA0 u+AA1 u+AA2 u+AA3 u+AA4 u+AA5 u+AA6 u+AA7 u+AA8 u+AAA u+AAB u+AAC u+AAD u+AAE u+AAF u+AB0 u+AB2 u+AB3 u+AB5 u+AB6 u+AB7 u+AB8 u+AB9
 • आर्मेनियाई

  ա u+561բ u+562