मुक्का यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🥊 u+1F94A🤛🏼 u+1F91B u+1F3FC🤛🏾 u+1F91B u+1F3FE🤜🏼 u+1F91C u+1F3FC🤜🏾 u+1F91C u+1F3FE🤛 u+1F91B🤜 u+1F91C🤛🏻 u+1F91B u+1F3FB🤛🏽 u+1F91B u+1F3FD🤛🏿 u+1F91B u+1F3FF🤜🏻 u+1F91C u+1F3FB🤜🏽 u+1F91C u+1F3FD🤜🏿 u+1F91C u+1F3FF😎 u+1F60E😊 u+1F60A😙 u+1F619🚧 u+1F6A7 u+2705😇 u+1F607😷 u+1F637😺 u+1F63A😥 u+1F625😻 u+1F63B📳 u+1F4F3🎦 u+1F3A6🆓 u+1F193🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🙂 u+1F642😈 u+1F608😼 u+1F63C🌛 u+1F31B🌜 u+1F31C📪 u+1F4EA📭 u+1F4ED🔂 u+1F502💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏾 u+1F485 u+1F3FE🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527😃 u+1F603😆 u+1F606😍 u+1F60D💅 u+1F485🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527 u+2714🈁 u+1F201🈷 u+1F237💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527😄 u+1F604🎮 u+1F3AE📫 u+1F4EB📬 u+1F4EC👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏾 u+1F477 u+1F3FE🧖🏼 u+1F9D6 u+1F3FC🧖🏾 u+1F9D6 u+1F3FE🧖🏼‍♂ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2642🧖🏾‍♂ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2642😁 u+1F601😅 u+1F605🥮 u+1F96E💄 u+1F484💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527💪 u+1F4AA🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527🍦 u+1F366🌆 u+1F306🛣 u+1F6E3🌓 u+1F313📮 u+1F4EE🖍 u+1F58D🆗 u+1F197💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF🙇🏻‍♂ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2642🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527😸 u+1F638💬 u+1F4AC🆖 u+1F196🙇🏼 u+1F647 u+1F3FC🙇🏾 u+1F647 u+1F3FE u+263A👷 u+1F477🧖‍♂ u+1F9D6 u+200D u+2642🎭 u+1F3AD u+2721👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👷🏿 u+1F477 u+1F3FF🧖🏻 u+1F9D6 u+1F3FB🧖🏽 u+1F9D6 u+1F3FD🧖🏿 u+1F9D6 u+1F3FF🧖🏻‍♂ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2642🧖🏽‍♂ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2642🧖🏿‍♂ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2642💢 u+1F4A2💥 u+1F4A5💦 u+1F4A6🙇 u+1F647🦙 u+1F999💮 u+1F4AE u+2660👑 u+1F451🙇🏻 u+1F647 u+1F3FB🙇🏽 u+1F647 u+1F3FD🙇🏿 u+1F647 u+1F3FF😶 u+1F636🐸 u+1F438🍨 u+1F368😋 u+1F60B💫 u+1F4AB💨 u+1F4A8💣 u+1F4A3💭 u+1F4AD💤 u+1F4A4🐭 u+1F42D🍁 u+1F341🌮 u+1F32E💧 u+1F4A7🧩 u+1F9E9💡 u+1F4A1🧖🏼‍♀ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2640🧖🏾‍♀ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2640🇲🇽 u+1F1F2 u+1F1FD😌 u+1F60C u+2620🧖‍♀ u+1F9D6 u+200D u+2640🌯 u+1F32F🥄 u+1F944🌕 u+1F315 u+267E u+2122🧖🏻‍♀ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2640🧖🏽‍♀ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2640🧖🏿‍♀ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2640🇩🇲 u+1F1E9 u+1F1F2🇲🇦 u+1F1F2 u+1F1E6🇲🇨 u+1F1F2 u+1F1E8🇵🇲 u+1F1F5 u+1F1F2🕋 u+1F54B📥 u+1F4E5🚠 u+1F6A0 u+26C4🕹 u+1F579🚭 u+1F6AD📶 u+1F4F6🤶🏼 u+1F936 u+1F3FC🤶🏾 u+1F936 u+1F3FE u+2615🤶 u+1F936🏛 u+1F3DB🤶🏻 u+1F936 u+1F3FB🤶🏽 u+1F936 u+1F3FD🤶🏿 u+1F936 u+1F3FF🚂 u+1F682🚗 u+1F697🚘 u+1F698🔊 u+1F50A📲 u+1F4F2🆘 u+1F198🤦🏼‍♂ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2642🤦🏾‍♂ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2642🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640🅿 u+1F17F😜 u+1F61C🍡 u+1F361🔇 u+1F507🎥 u+1F3A5📽 u+1F4FD🍠 u+1F360🚞 u+1F69E🏒 u+1F3D2🏸 u+1F3F8💽 u+1F4BD🎬 u+1F3AC💹 u+1F4B9📐 u+1F4D0🚼 u+1F6BC u+2626🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🙇🏼‍♀ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2640🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE😬 u+1F62C🧠 u+1F9E0🤦‍♂ u+1F926 u+200D u+2642🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640🐥 u+1F425🍗 u+1F357🧁 u+1F9C1🌦 u+1F326🥋 u+1F94B🕶 u+1F576🔕 u+1F515🎤 u+1F3A4🖱 u+1F5B1🚬 u+1F6AC🚮 u+1F6AE🔄 u+1F504🔅 u+1F505🆚 u+1F19A🈚 u+1F21A👊🏼 u+1F44A u+1F3FC👊🏾 u+1F44A u+1F3FE🤦🏻‍♂ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2642🤦🏽‍♂ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2642🤦🏿‍♂ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2642🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640👨🏼‍🔧 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F527👨🏾‍🔧 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F527👷🏼‍♂ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2642👷🏾‍♂ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2642👷🏼‍♀ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2640👷🏾‍♀ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2640💆🏼 u+1F486 u+1F3FC💆🏾 u+1F486 u+1F3FE💆🏼‍♂ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2642💆🏾‍♂ u+1F486 u+1F3FE u+200D u+2642💆🏼‍♀ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2640💆🏾‍♀ u+1F486 u+1F3FE u+200D u+2640🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏾 u+1F9D8 u+1F3FE🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏾‍♀ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2640🤓 u+1F913🙀 u+1F640🖖 u+1F596🙇‍♀ u+1F647 u+200D u+2640🧑‍🌾 u+1F9D1 u+200D u+1F33E🧕 u+1F9D5🥩 u+1F969🌄 u+1F304🚛 u+1F69B🏏 u+1F3CF🎴 u+1F3B4👘 u+1F458📤 u+1F4E4🧴 u+1F9F4 u+269C🅾 u+1F17E🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🙇🏻‍♀ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2640🙇🏽‍♀ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏿‍♀ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2640🧑🏼‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F33E🧑🏾‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F33E👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E👩🏼‍🌾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏾‍🌾 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F33E👲🏼 u+1F472 u+1F3FC👲🏾 u+1F472 u+1F3FE🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🧙🏼 u+1F9D9 u+1F3FC🧙🏾 u+1F9D9 u+1F3FE🧙🏼‍♀ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2640🧙🏾‍♀ u+1F9D9 u+1F3FE u+200D u+2640🧛🏼 u+1F9DB u+1F3FC🧛🏾 u+1F9DB u+1F3FE🧛🏼‍♂ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2642🧛🏾‍♂ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2642🤹🏼‍♂ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2642🤹🏾‍♂ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2642🤹🏼‍♀ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2640🤹🏾‍♀ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2640👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨‍👩‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466🤫 u+1F92B😏 u+1F60F👨‍🌾 u+1F468 u+200D u+1F33E👩‍🌾 u+1F469 u+200D u+1F33E👲 u+1F472🧙‍♀ u+1F9D9 u+200D u+2640🧛‍♂ u+1F9DB u+200D u+2642🧟‍♂ u+1F9DF u+200D u+2642🧟‍♀ u+1F9DF u+200D u+2640🤹‍♂ u+1F939 u+200D u+2642🤹‍♀ u+1F939 u+200D u+2640🐤 u+1F424🦟 u+1F99F🥟 u+1F95F u+2668🚃 u+1F683🚋 u+1F68B🛵 u+1F6F5 u+2600 u+26C8🌤 u+1F324🌥 u+1F325🌧 u+1F327🌨 u+1F328🌩 u+1F329🌫 u+1F32B u+26F3👓 u+1F453📿 u+1F4FF🗞 u+1F5DE📑 u+1F4D1🔬 u+1F52C🏧 u+1F3E7🚻 u+1F6BB u+2B05 u+2934 u+2935🔃 u+1F503 u+271D🔁 u+1F501🆕 u+1F195🆙 u+1F199 u+26AB u+2B1B u+25FC u+25FE u+25AA🔺 u+1F53A🔻 u+1F53B💠 u+1F4A0🔲 u+1F532✊🏼 u+270A u+1F3FC✊🏾 u+270A u+1F3FE🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC🤦🏾 u+1F926 u+1F3FE🧑🏻‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F33E🧑🏽‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F33E🧑🏿‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F33E👨🏻‍🌾 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F33E👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E👨🏿‍🌾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F33E👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏿‍🌾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F33E👨🏼‍✈ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2708👨🏾‍✈ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2708👩🏼‍✈ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2708👩🏾‍✈ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2708🤴🏼 u+1F934 u+1F3FC🤴🏾 u+1F934 u+1F3FE👸🏼 u+1F478 u+1F3FC👸🏾 u+1F478 u+1F3FE👲🏻 u+1F472 u+1F3FB👲🏽 u+1F472 u+1F3FD👲🏿 u+1F472 u+1F3FF🤵🏼 u+1F935 u+1F3FC🤵🏾 u+1F935 u+1F3FE🧙🏻 u+1F9D9 u+1F3FB🧙🏽 u+1F9D9 u+1F3FD🧙🏿 u+1F9D9 u+1F3FF🧙🏼‍♂ u+1F9D9 u+1F3FC u+200D u+2642🧙🏾‍♂ u+1F9D9 u+1F3FE u+200D u+2642🧙🏻‍♀ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2640🧙🏽‍♀ u+1F9D9 u+1F3FD u+200D u+2640🧙🏿‍♀ u+1F9D9 u+1F3FF u+200D u+2640🧛🏻 u+1F9DB u+1F3FB🧛🏽 u+1F9DB u+1F3FD🧛🏿 u+1F9DB u+1F3FF🧛🏻‍♂ u+1F9DB u+1F3FB u+200D u+2642🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧛🏿‍♂ u+1F9DB u+1F3FF u+200D u+2642🧛🏼‍♀ u+1F9DB u+1F3FC u+200D u+2640🧛🏾‍♀ u+1F9DB u+1F3FE u+200D u+2640🧑🏼‍🦼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9BC🧑🏾‍🦼 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9BC👨🏼‍🦼 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9BC👨🏾‍🦼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9BC👩🏼‍🦼 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9BC👩🏾‍🦼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9BC🏃🏼 u+1F3C3 u+1F3FC🏃🏾 u+1F3C3 u+1F3FE🏃🏼‍♂ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2642🏃🏾‍♂ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2642🏃🏼‍♀ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2640🏃🏾‍♀ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2640🤹🏻‍♂ u+1F939 u+1F3FB u+200D u+2642🤹🏽‍♂ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2642🤹🏿‍♂ u+1F939 u+1F3FF u+200D u+2642🤹🏻‍♀ u+1F939 u+1F3FB u+200D u+2640🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640🤹🏿‍♀ u+1F939 u+1F3FF u+200D u+2640🛌🏼 u+1F6CC u+1F3FC🛌🏾 u+1F6CC u+1F3FE👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👨‍👩‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👨‍👩‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🇰🇲 u+1F1F0 u+1F1F2🇰🇾 u+1F1F0 u+1F1FE🇲🇶 u+1F1F2 u+1F1F6🇲🇿 u+1F1F2 u+1F1FF u+2197 u+261D u+2B06 u+264A u+26F1 u+270A u+2716 u+2795 u+2797😤 u+1F624🏝 u+1F3DD🕍 u+1F54D💱 u+1F4B1 u+2199 u+2196🥎 u+1F94E
 • प्रतीक

   u+2640
 • चीनी

   u+6708 u+56DE u+672C u+706B u+59C5 u+62F3 u+7D93 u+7ECF u+77F3 u+5BA2 u+5F3E u+5F7C u+7389 u+73E0 u+7403 u+73AD u+45B4 u+4C37 u+7391 u+73A5 u+73E7 u+73F9 u+7415 u+74A3 u+74AA u+868C𧓍 u+274CD
 • लैटिन

  d u+64c u+63
 • देवनागरी

   u+915 u+92E
 • अन्य पात्र

  🦻 u+1F9BB🥲 u+1F972🤿 u+1F93F🧖 u+1F9D6🪱 u+1FAB1🫔 u+1FAD4🦲 u+1F9B2🦮 u+1F9AE🦾 u+1F9BE🦿 u+1F9BF🥸 u+1F978🪖 u+1FA96🫂 u+1FAC2🪰 u+1FAB0🧙 u+1F9D9🧛 u+1F9DB🧟 u+1F9DF🟧 u+1F7E7🪟 u+1FA9F🪴 u+1FAB4🛕 u+1F6D5🦫 u+1F9AB🦪 u+1F9AA🩸 u+1FA78🧋 u+1F9CB