मेनीक्योर यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅 u+1F485💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🥮 u+1F96E🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF😼 u+1F63C💹 u+1F4B9👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏾 u+1F477 u+1F3FE📐 u+1F4D0👷 u+1F477👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👷🏿 u+1F477 u+1F3FF😍 u+1F60D🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527🙇🏻‍♂ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2642🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527 u+2122🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖 u+1F596🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640 u+2935🏛 u+1F3DB🖍 u+1F58D🔻 u+1F53B🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF📽 u+1F4FD
  • अन्य पात्र

    🦻 u+1F9BB🦿 u+1F9BF🦾 u+1F9BE🟧 u+1F7E7