मैकेनिक यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🧑🏼‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F527🧑🏾‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F527🧑‍🔧 u+1F9D1 u+200D u+1F527🧑🏻‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F527🧑🏽‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏿‍🔧 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F527👩🏼‍🔧 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F527👩🏾‍🔧 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F527👩‍🔧 u+1F469 u+200D u+1F527👩🏻‍🔧 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F527👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527👩🏿‍🔧 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F527 u+269C🚧 u+1F6A7😎 u+1F60E🚭 u+1F6AD😇 u+1F607😙 u+1F619😥 u+1F625💅🏼 u+1F485 u+1F3FC💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅 u+1F485🎦 u+1F3A6 u+2705🆓 u+1F193💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE😅 u+1F605🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF😊 u+1F60A😈 u+1F608🙂 u+1F642😼 u+1F63C🚠 u+1F6A0🥊 u+1F94A👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏾 u+1F477 u+1F3FE😃 u+1F603😆 u+1F606🏛 u+1F3DB👷 u+1F477👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👷🏿 u+1F477 u+1F3FF💦 u+1F4A6💹 u+1F4B9📐 u+1F4D0🆗 u+1F197😜 u+1F61C🚬 u+1F6AC🧖🏼 u+1F9D6 u+1F3FC🧖🏾 u+1F9D6 u+1F3FE🧖🏼‍♂ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2642🧖🏾‍♂ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2642🥮 u+1F96E💧 u+1F4A7😋 u+1F60B😬 u+1F62C🖍 u+1F58D🅾 u+1F17E👨🏼‍🌾 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F33E👨🏾‍🌾 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F33E👩🏼‍🌾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F33E👩🏾‍🌾 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F33E😸 u+1F638🧖‍♂ u+1F9D6 u+200D u+2642🔇 u+1F507 u+2721🧖🏻 u+1F9D6 u+1F3FB🧖🏽 u+1F9D6 u+1F3FD🧖🏿 u+1F9D6 u+1F3FF🧖🏻‍♂ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2642🧖🏽‍♂ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2642🧖🏿‍♂ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2642🔻 u+1F53B💢 u+1F4A2💥 u+1F4A5🦙 u+1F999🚞 u+1F69E🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🙇🏼‍♀ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2640🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640 u+2620💨 u+1F4A8💤 u+1F4A4🙇‍♀ u+1F647 u+200D u+2640🧑‍🌾 u+1F9D1 u+200D u+1F33E🎴 u+1F3B4🙇🏻‍♀ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2640🙇🏽‍♀ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏿‍♀ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2640🧑🏼‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F33E🧑🏾‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F33E🧖🏼‍♀ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2640🧖🏾‍♀ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2640🧖‍♀ u+1F9D6 u+200D u+2640 u+271D🧖🏻‍♀ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2640🧖🏽‍♀ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2640🧖🏿‍♀ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2640🇩🇲 u+1F1E9 u+1F1F2🇲🇨 u+1F1F2 u+1F1E8🇲🇶 u+1F1F2 u+1F1F6🇵🇲 u+1F1F5 u+1F1F2 u+26C4📶 u+1F4F6🈁 u+1F201📳 u+1F4F3🆘 u+1F198🆖 u+1F196📲 u+1F4F2😍 u+1F60D🈷 u+1F237🈚 u+1F21A😁 u+1F601🚼 u+1F6BC🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642🧕 u+1F9D5🧁 u+1F9C1🚂 u+1F682🚃 u+1F683🆚 u+1F19A🙇🏻‍♂ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2642🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642👷🏼‍♂ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2642👷🏾‍♂ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2642👷🏼‍♀ u+1F477 u+1F3FC u+200D u+2640👷🏾‍♀ u+1F477 u+1F3FE u+200D u+2640🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🎥 u+1F3A5📽 u+1F4FD u+2122💽 u+1F4BD😶 u+1F636🧠 u+1F9E0👨‍🌾 u+1F468 u+200D u+1F33E👩‍🌾 u+1F469 u+200D u+1F33E🔕 u+1F515🎤 u+1F3A4🚮 u+1F6AE🔅 u+1F505🆙 u+1F199👨🏻‍🌾 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F33E👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E👨🏿‍🌾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F33E👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E👩🏿‍🌾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F33E💆🏼 u+1F486 u+1F3FC💆🏾 u+1F486 u+1F3FE🧘🏼 u+1F9D8 u+1F3FC🧘🏾 u+1F9D8 u+1F3FE🧘🏼‍♂ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2642🧘🏾‍♂ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2642🧘🏼‍♀ u+1F9D8 u+1F3FC u+200D u+2640🧘🏾‍♀ u+1F9D8 u+1F3FE u+200D u+2640🙀 u+1F640🖖 u+1F596🍁 u+1F341👘 u+1F458🧴 u+1F9F4🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🤹🏼‍♂ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2642🤹🏾‍♂ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2642🤹🏼‍♀ u+1F939 u+1F3FC u+200D u+2640🤹🏾‍♀ u+1F939 u+1F3FE u+200D u+2640👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC🤫 u+1F92B🤹‍♂ u+1F939 u+200D u+2642🤹‍♀ u+1F939 u+200D u+2640🥟 u+1F95F🔬 u+1F52C🏧 u+1F3E7🚻 u+1F6BB u+2935🆕 u+1F195🧑🏻‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F33E🧑🏽‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F33E🧑🏿‍🌾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F33E👨🏼‍✈ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2708👨🏾‍✈ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2708👩🏼‍✈ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2708👩🏾‍✈ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2708🤹🏻‍♂ u+1F939 u+1F3FB u+200D u+2642🤹🏽‍♂ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2642🤹🏿‍♂ u+1F939 u+1F3FF u+200D u+2642🤹🏻‍♀ u+1F939 u+1F3FB u+200D u+2640🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640🤹🏿‍♀ u+1F939 u+1F3FF u+200D u+2640👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE🇰🇾 u+1F1F0 u+1F1FE u+263A u+2795 u+2714 u+2716 u+2797🏑 u+1F3D1
  • अन्य पात्र

    🦻 u+1F9BB🥲 u+1F972🧖 u+1F9D6🟧 u+1F7E7🥸 u+1F978🪖 u+1FA96🪰 u+1FAB0🦮 u+1F9AE🦲 u+1F9B2🦾 u+1F9BE🦿 u+1F9BF