राशि यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  😥 u+1F625🦁 u+1F981🦂 u+1F982 u+264F🔱 u+1F531🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC😞 u+1F61E🐯 u+1F42F🌦 u+1F326 u+2648 u+2649 u+264A u+264B u+264C u+264D u+264E u+2650 u+2651 u+2652 u+2653 u+26CE🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF🐂 u+1F402🚙 u+1F699🏹 u+1F3F9👧🏻 u+1F467 u+1F3FB👧🏼 u+1F467 u+1F3FC🤣 u+1F923👧 u+1F467🦀 u+1F980 u+26C8🌧 u+1F327🌈 u+1F308🌂 u+1F302 u+2614 u+26F1 u+2696 u+26D3👧🏽 u+1F467 u+1F3FD👧🏾 u+1F467 u+1F3FE👧🏿 u+1F467 u+1F3FF🔝 u+1F51D u+2B06 u+267B🌐 u+1F310🗺 u+1F5FA u+26E9👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642🚄 u+1F684🚅 u+1F685🔂 u+1F502🍥 u+1F365 u+27A1💆🏻‍♂ u+1F486 u+1F3FB u+200D u+2642💆🏼‍♂ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2642🤱🏻 u+1F931 u+1F3FB🤱🏼 u+1F931 u+1F3FC💆‍♂ u+1F486 u+200D u+2642🦚 u+1F99A🔰 u+1F530💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💆🏽‍♂ u+1F486 u+1F3FD u+200D u+2642💆🏾‍♂ u+1F486 u+1F3FE u+200D u+2642💆🏿‍♂ u+1F486 u+1F3FF u+200D u+2642🎯 u+1F3AF🛒 u+1F6D2 u+23ED🤦🏻‍♂ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2642🤦🏼‍♂ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2642🤦‍♂ u+1F926 u+200D u+2642🍤 u+1F364🍰 u+1F370 u+2197 u+2198🔃 u+1F503🙌🏻 u+1F64C u+1F3FB🙌🏼 u+1F64C u+1F3FC🤦🏽‍♂ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2642🤦🏾‍♂ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2642🤦🏿‍♂ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2642🤫 u+1F92B👿 u+1F47F💪 u+1F4AA👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🐤 u+1F424🐥 u+1F425🌆 u+1F306💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF👶🏻 u+1F476 u+1F3FB👶🏼 u+1F476 u+1F3FC🙋🏻 u+1F64B u+1F3FB🙋🏼 u+1F64B u+1F3FC💆🏻 u+1F486 u+1F3FB💆🏼 u+1F486 u+1F3FC💆🏻‍♀ u+1F486 u+1F3FB u+200D u+2640💆🏼‍♀ u+1F486 u+1F3FC u+200D u+2640🙌 u+1F64C🍣 u+1F363💡 u+1F4A1🧫 u+1F9EB🧴 u+1F9F4 u+2B07 u+2199 u+2B05 u+2196🔄 u+1F504🔁 u+1F501 u+267E🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🙌🏽 u+1F64C u+1F3FD🙌🏾 u+1F64C u+1F3FE🙌🏿 u+1F64C u+1F3FF💅🏻 u+1F485 u+1F3FB💅🏼 u+1F485 u+1F3FC🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🧑🏻‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3EB🧑🏼‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3EB👨🏻‍⚖ u+1F468 u+1F3FB u+200D u+2696👨🏼‍⚖ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2696🇮🇴 u+1F1EE u+1F1F4🤭 u+1F92D💋 u+1F48B🖤 u+1F5A4🖖 u+1F596💅 u+1F485🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640🧑‍🏫 u+1F9D1 u+200D u+1F3EB👨‍⚖ u+1F468 u+200D u+2696🤼‍♂ u+1F93C u+200D u+2642🐅 u+1F405🦒 u+1F992🦈 u+1F988🥩 u+1F969🥣 u+1F963🦞 u+1F99E🌗 u+1F317🧧 u+1F9E7 u+2660 u+2665 u+2666 u+2663🃏 u+1F0CF🎴 u+1F3B4🛍 u+1F6CD🔦 u+1F526🔖 u+1F516🧼 u+1F9FC u+3030🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🤦🏻 u+1F926 u+1F3FB🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640🧑🏽‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3EB🧑🏾‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3EB🧑🏿‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3EB🧑🏻‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+2696🧑🏼‍⚖ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2696👨🏽‍⚖ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2696👨🏾‍⚖ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2696👨🏿‍⚖ u+1F468 u+1F3FF u+200D u+2696👩🏻‍⚖ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2696👩🏼‍⚖ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2696🧑🏻‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F373🧑🏼‍🍳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F373👰🏻 u+1F470 u+1F3FB👰🏼 u+1F470 u+1F3FC🇫🇲 u+1F1EB u+1F1F2🇭🇰 u+1F1ED u+1F1F0🇱🇰 u+1F1F1 u+1F1F0🇲🇴 u+1F1F2 u+1F1F4🇵🇫 u+1F1F5 u+1F1EB🇻🇬 u+1F1FB u+1F1EC🇬🇪 u+1F1EC u+1F1EA🇬🇸 u+1F1EC u+1F1F8🇺🇸 u+1F1FA u+1F1F8👬 u+1F46C🐏 u+1F40F🐐 u+1F410🐍 u+1F40D🐟 u+1F41F🏺 u+1F3FA👬🏻 u+1F46C u+1F3FB👨🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👬🏼 u+1F46C u+1F3FC👨🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👬🏽 u+1F46C u+1F3FD👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👬🏾 u+1F46C u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👬🏿 u+1F46C u+1F3FF🏵 u+1F3F5
 • प्रतीक

  ° u+B0
 • चीनी

   u+4E16 u+4EF2 u+4FE5 u+529B u+5BAE u+6832 u+82E7 u+85AC u+8FBA u+9EBB u+6761 u+7B4B u+7D32 u+7D46 u+7E01 u+8CC2 u+8CC4 u+9593 u+4E49 u+7D93 u+7ECF u+7FA9 u+8CD5贿 u+8D3F u+8D42 u+8D47 u+42D4 u+42ED u+7D7A u+88A4𡆀 u+21180𪐀 u+2A400 u+3572 u+4E70 u+8CB7 u+8CCD u+8D13 u+8D1C u+8D43 u+F948
 • हंगुल

   u+C0C8
 • देवनागरी

   u+930
 • काना

   u+3044 u+304A
 • अन्य पात्र

  🪒 u+1FA92🦻 u+1F9BB🪂 u+1FA82🧶 u+1F9F6🛺 u+1F6FA🫑 u+1FAD1🪟 u+1FA9F🥻 u+1F97B🩳 u+1FA73🫓 u+1FAD3
 • खमेर

   u+1785