रोकना यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🛑 u+1F6D1🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🖐 u+1F590🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD🖐🏾 u+1F590 u+1F3FE🖐🏿 u+1F590 u+1F3FF u+264D🙇🏻‍♂ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2642🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642💓 u+1F493🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642🍗 u+1F357🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC👧🏻 u+1F467 u+1F3FB👧🏼 u+1F467 u+1F3FC🙇🏻 u+1F647 u+1F3FB🙇🏼 u+1F647 u+1F3FC🙇🏻‍♀ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2640🙇🏼‍♀ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2640🖖 u+1F596👧 u+1F467🙇 u+1F647🙇‍♀ u+1F647 u+200D u+2640🐤 u+1F424🐥 u+1F425🚨 u+1F6A8🧺 u+1F9FA🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF👧🏽 u+1F467 u+1F3FD👧🏾 u+1F467 u+1F3FE👧🏿 u+1F467 u+1F3FF🙇🏽 u+1F647 u+1F3FD🙇🏾 u+1F647 u+1F3FE🙇🏿 u+1F647 u+1F3FF🙇🏽‍♀ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏾‍♀ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2640🙇🏿‍♀ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2640 u+23F9 u+270B🚏 u+1F68F🏪 u+1F3EA🍺 u+1F37A✋🏻 u+270B u+1F3FB✋🏼 u+270B u+1F3FC✋🏽 u+270B u+1F3FD✋🏾 u+270B u+1F3FE✋🏿 u+270B u+1F3FF
 • प्रतीक

   u+25A0ˀ u+02C0ˁ u+02C1 u+141E𑫧 u+11AE7𑫪 u+11AEA𑫰 u+11AF0𑫵 u+11AF5𑫸 u+11AF8
 • संख्या

   u+2488 u+2489 u+248A u+248B u+248C u+248D u+248E u+248F u+2490 u+2491 u+2492 u+2493 u+2494 u+2495 u+2496 u+2497 u+2498 u+2499 u+249A u+249B🄀 u+1F100
 • विराम चिह्न

  . u+002E։ u+0589۔ u+06D4܁ u+0701܂ u+0702 u+1362 u+166E u+1803 u+1809 u+2CF9 u+2CFE u+2E3C u+3002 u+A4FF u+A60E u+A6F3 u+FE12 u+FE52 u+FF0E u+FF61𖫵 u+16AF5𛲟 u+1BC9F
 • चीनी

   u+50BA u+59A8 u+6321 u+64CB u+683C u+6897 u+788D u+7919 u+7D46 u+7D53 u+7ECA u+963B u+969C u+505C u+6536 u+53E3 u+6813 u+6B62 u+9650 u+4EAD u+4F4F u+5043 u+5105 u+5361 u+5828 u+5C11 u+5C45 u+5DF2 u+5F2D u+606F u+622A u+62EB u+675C u+67C5 u+6B47 u+6CAE u+7A7A u+7AD9 u+7D9D u+7F62 u+7F77 u+8DF1 u+8E2F u+8E91 u+8F1F u+8F8D u+9017 u+932E u+9522 u+95CB u+9615 u+9813 u+987F u+3775 u+5394 u+3C56 u+5835 u+3903 u+3ABC u+4854 u+6291 u+62E6 u+63A3 u+6514 u+7708 u+7F63 u+7F6B u+8EAD u+2F4C u+355F u+3620 u+363B u+363F u+3672 u+3905 u+395D u+39CE u+39E3 u+3B41 u+3BAB u+3C57 u+3CFB u+3D63 u+3E1A u+40BB u+41D3 u+4821 u+4827 u+4868 u+48A1 u+49E3 u+49F3 u+4A11 u+4A16 u+4A82 u+4AEE u+4CE0 u+4F11 u+557B u+577B u+585E宿 u+5BBF u+6112 u+6529 u+67A8 u+68D6 u+7544 u+7559 u+7A92 u+85B6 u+8A16 u+8BAB u+904F u+95BC u+960F u+99D0 u+9A7B u+F96C u+F9CD𠂔 u+20094𡨄 u+21A04
 • लैटिन

  g u+67ƫ u+1ABw u+77ƾ u+01BEʡ u+02A1ʢ u+02A2Ɂ u+0241ɂ u+0242ʔ u+0294ʕ u+0295ʖ u+0296ˤ u+02E4
 • हंगुल

   u+C12F u+B4A4
 • अरबी

  ۪ u+06EA۫ u+06EB۬ u+06EC u+FDF0 u+FDF1
 • देवनागरी

   u+097D
 • अन्य पात्र

  🫀 u+1FAC0🫔 u+1FAD4 u+206A u+206C𖺘 u+16E98𝪈 u+1DA88𫽮 u+2BF6E𬘭 u+2C62D󠀮 u+E002E