रोमन अग्निदेवता यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖 u+1F596🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF