लिखना यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

   u+270D✍🏻 u+270D u+1F3FB✍🏼 u+270D u+1F3FC✍🏽 u+270D u+1F3FD✍🏾 u+270D u+1F3FE✍🏿 u+270D u+1F3FF🔮 u+1F52E🌸 u+1F338 u+2652 u+2712 u+267B u+26D4 u+2753® u+AE u+2754🚰 u+1F6B0🚱 u+1F6B1🔏 u+1F50F🔰 u+1F530🥘 u+1F958📍 u+1F4CD🈁 u+1F201🈲 u+1F232🈴 u+1F234🈳 u+1F233 u+3299🈺 u+1F23A🈵 u+1F235🈚 u+1F21A🗾 u+1F5FE🏣 u+1F3E3 u+26E9📌 u+1F4CC🈶 u+1F236🈯 u+1F22F🉐 u+1F250🈹 u+1F239🉑 u+1F251🈸 u+1F238 u+3297👺 u+1F47A🥂 u+1F942🎍 u+1F38D🚿 u+1F6BF🤽🏻 u+1F93D u+1F3FB🤽🏼 u+1F93D u+1F3FC🤽🏽 u+1F93D u+1F3FD🤽🏾 u+1F93D u+1F3FE🤽🏿 u+1F93D u+1F3FF🥥 u+1F965🍳 u+1F373🖊 u+1F58A🧷 u+1F9F7🤥 u+1F925👹 u+1F479🐃 u+1F403🏯 u+1F3EF u+2614🌊 u+1F30A🎎 u+1F38E u+2665🖋 u+1F58B🛠 u+1F6E0🔧 u+1F527🈂 u+1F202🈷 u+1F237🎌 u+1F38C🇪🇸 u+1F1EA u+1F1F8🇯🇵 u+1F1EF u+1F1F5
 • प्रतीक

  🖎 u+1F58E𐕗 u+10557𖣯 u+168EF🖆 u+1F586
 • चीनी

   u+6587 u+67C4稿 u+7A3F u+7B46 u+9F63 u+4E66 u+4FEE u+505A u+5199 u+5708 u+5B57 u+5BEB u+66F8 u+67D9 u+6CD0 u+6DFB u+7ACB u+7B14 u+7DE8 u+7F16 u+7FF0 u+8457 u+9639 u+9214 u+7262 u+7A20 u+6ABB u+722A u+8A5E u+91D8 u+7B3A u+7B8B u+3445 u+374D u+3AA8 u+4243 u+4249 u+4263 u+4278 u+47D0 u+4971 u+497E u+4F5C u+5177 u+51A9 u+55DE u+58A8 u+5F55 u+64B0 u+6977 u+724D u+7258 u+807F u+8A8C u+8B54 u+9304錄 u+F93F u+354A u+3621 u+384C u+3BC7 u+3C0D u+56FF u+680A u+6AF3 u+8080 u+9321 u+951C u+F946
 • हंगुल

   u+AE00 u+BD93 u+D39C
 • देवनागरी

   u+928
 • अन्य पात्र

  🫓 u+1FAD3🤽 u+1F93D🪅 u+1FA85🫖 u+1FAD6𬤥 u+2C925