लोग यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

   u+280F u+A6E2𖧑 u+169D1𖧺 u+169FA𞠗 u+1E817
 • इमोजी

  👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏽 u+1F449 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👵🏻 u+1F475 u+1F3FB👵🏼 u+1F475 u+1F3FC👵🏽 u+1F475 u+1F3FD👯 u+1F46F🏀 u+1F3C0👱🏻 u+1F471 u+1F3FB👱🏼 u+1F471 u+1F3FC👱🏽 u+1F471 u+1F3FD🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👨🏻‍🦰 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👨🏼‍🦰 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👨🏽‍🦰 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👰🏻 u+1F470 u+1F3FB👰🏼 u+1F470 u+1F3FC👰🏽 u+1F470 u+1F3FD👭🏻 u+1F46D u+1F3FB👭🏼 u+1F46D u+1F3FC👭🏽 u+1F46D u+1F3FD👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👫🏻 u+1F46B u+1F3FB👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏻‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👫🏽 u+1F46B u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏽‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD🙊 u+1F64A👵 u+1F475🧩 u+1F9E9🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👨🏻‍🦱 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👨🏼‍🦱 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👨🏽‍🦱 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👵🏿 u+1F475 u+1F3FF👲🏻 u+1F472 u+1F3FB👲🏼 u+1F472 u+1F3FC👲🏽 u+1F472 u+1F3FD⛹🏻‍♀ u+26F9 u+1F3FB u+200D u+2640⛹🏽‍♀ u+26F9 u+1F3FD u+200D u+2640🤸🏻‍♀ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2640🤸🏼‍♀ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2640🤸🏽‍♀ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2640🤾🏻‍♂ u+1F93E u+1F3FB u+200D u+2642🤾🏼‍♂ u+1F93E u+1F3FC u+200D u+2642🤾🏽‍♂ u+1F93E u+1F3FD u+200D u+2642🤽🏻‍♀ u+1F93D u+1F3FB u+200D u+2640🤽🏽‍♀ u+1F93D u+1F3FD u+200D u+2640👩‍❤‍👨 u+1F469 u+200D u+2764 u+200D u+1F468👩‍❤‍👩 u+1F469 u+200D u+2764 u+200D u+1F469👲 u+1F472🌺 u+1F33A u+267B🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👨🏻‍🦳 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👨🏼‍🦳 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👨🏽‍🦳 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👮🏻 u+1F46E u+1F3FB👮🏼 u+1F46E u+1F3FC👮🏽 u+1F46E u+1F3FD👳🏻 u+1F473 u+1F3FB👳🏼 u+1F473 u+1F3FC👳🏽 u+1F473 u+1F3FD👲🏾 u+1F472 u+1F3FE👲🏿 u+1F472 u+1F3FF💃🏻 u+1F483 u+1F3FB💃🏼 u+1F483 u+1F3FC💃🏽 u+1F483 u+1F3FD🏌🏻‍♀ u+1F3CC u+1F3FB u+200D u+2640🏌🏽‍♀ u+1F3CC u+1F3FD u+200D u+2640👱 u+1F471👰 u+1F470👭 u+1F46D👫 u+1F46B💑 u+1F491🍗 u+1F357👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👱🏿 u+1F471 u+1F3FF🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👨‍🦰 u+1F468 u+200D u+1F9B0👨🏾‍🦰 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👨🏿‍🦰 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👩🏻‍🦰 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👩🏽‍🦰 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👰🏾 u+1F470 u+1F3FE👰🏿 u+1F470 u+1F3FF👭🏾 u+1F46D u+1F3FE👩🏿‍🤝‍👩🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FE👭🏿 u+1F46D u+1F3FF👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👫🏿 u+1F46B u+1F3FF👨‍❤‍👨 u+1F468 u+200D u+2764 u+200D u+1F468🤸‍♀ u+1F938 u+200D u+2640🤾‍♂ u+1F93E u+200D u+2642🍸 u+1F378🔵 u+1F535🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B2🧑🏼‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B2🧑🏽‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B2👨‍🦱 u+1F468 u+200D u+1F9B1👨🏾‍🦱 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👨🏿‍🦱 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👨🏻‍🦲 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B2👨🏼‍🦲 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B2👨🏽‍🦲 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B2👩🏻‍🦱 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👩🏽‍🦱 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👴🏻 u+1F474 u+1F3FB👴🏼 u+1F474 u+1F3FC👴🏽 u+1F474 u+1F3FD👩🏻‍🌾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F33E👩🏽‍🌾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F33E💂🏻 u+1F482 u+1F3FB💂🏼 u+1F482 u+1F3FC💂🏽 u+1F482 u+1F3FD🏄🏻 u+1F3C4 u+1F3FB🏄🏽 u+1F3C4 u+1F3FD🤸🏾‍♀ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2640🤸🏿‍♀ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2640🤽🏻 u+1F93D u+1F3FB🤽🏽 u+1F93D u+1F3FD🤽🏻‍♂ u+1F93D u+1F3FB u+200D u+2642🤽🏽‍♂ u+1F93D u+1F3FD u+200D u+2642🤾🏾‍♂ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2642🤾🏿‍♂ u+1F93E u+1F3FF u+200D u+2642🧑🏼‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏽‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC👨🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👴 u+1F474👮 u+1F46E💂 u+1F482👳 u+1F473💃 u+1F483🏈 u+1F3C8🥅 u+1F945🖕🏻 u+1F595 u+1F3FB🖕🏽 u+1F595 u+1F3FD🧒🏻 u+1F9D2 u+1F3FB🧒🏼 u+1F9D2 u+1F3FC🧒🏽 u+1F9D2 u+1F3FD👦🏻 u+1F466 u+1F3FB👦🏼 u+1F466 u+1F3FC👦🏽 u+1F466 u+1F3FD🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3🧑‍🦲 u+1F9D1 u+200D u+1F9B2🧑🏾‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B2🧑🏿‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B2👨🏻 u+1F468 u+1F3FB👨🏼 u+1F468 u+1F3FC👨🏽 u+1F468 u+1F3FD👨‍🦳 u+1F468 u+200D u+1F9B3👨🏾‍🦳 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👨🏿‍🦳 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👨‍🦲 u+1F468 u+200D u+1F9B2👨🏾‍🦲 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B2👨🏿‍🦲 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B2👩🏻‍🦳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👩🏽‍🦳 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👩🏻‍🦲 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B2👩🏽‍🦲 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B2🧓🏻 u+1F9D3 u+1F3FB🧓🏼 u+1F9D3 u+1F3FC🧓🏽 u+1F9D3 u+1F3FD👴🏾 u+1F474 u+1F3FE👴🏿 u+1F474 u+1F3FF💁🏻 u+1F481 u+1F3FB💁🏼 u+1F481 u+1F3FC💁🏽 u+1F481 u+1F3FD👨🏻‍🌾 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F33E👨🏽‍🌾 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F33E🧑🏻‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3A4🧑🏽‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3A4👮🏾 u+1F46E u+1F3FE👮🏿 u+1F46E u+1F3FF💂🏾 u+1F482 u+1F3FE💂🏿 u+1F482 u+1F3FF💂🏻‍♀ u+1F482 u+1F3FB u+200D u+2640💂🏼‍♀ u+1F482 u+1F3FC u+200D u+2640💂🏽‍♀ u+1F482 u+1F3FD u+200D u+2640👷🏻 u+1F477 u+1F3FB👷🏼 u+1F477 u+1F3FC👷🏽 u+1F477 u+1F3FD👸🏻 u+1F478 u+1F3FB👸🏼 u+1F478 u+1F3FC👸🏽 u+1F478 u+1F3FD👳🏾 u+1F473 u+1F3FE👳🏿 u+1F473 u+1F3FF👳🏻‍♀ u+1F473 u+1F3FB u+200D u+2640👳🏽‍♀ u+1F473 u+1F3FD u+200D u+2640🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD💆🏻‍♀ u+1F486 u+1F3FB u+200D u+2640💆🏽‍♀ u+1F486 u+1F3FD u+200D u+2640💇🏻‍♀ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2640💇🏽‍♀ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2640💃🏾 u+1F483 u+1F3FE💃🏿 u+1F483 u+1F3FF🏂🏻 u+1F3C2 u+1F3FB🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🏄🏻‍♀ u+1F3C4 u+1F3FB u+200D u+2640🏄🏽‍♀ u+1F3C4 u+1F3FD u+200D u+2640⛹🏻 u+26F9 u+1F3FB⛹🏼 u+26F9 u+1F3FC⛹🏽 u+26F9 u+1F3FD🚴🏻‍♀ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2640🚴🏽‍♀ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2640🚵🏻‍♀ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2640🚵🏽‍♀ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2640🤸🏻 u+1F938 u+1F3FB🤸🏼 u+1F938 u+1F3FC🤸🏽 u+1F938 u+1F3FD🤸🏻‍♂ u+1F938 u+1F3FB u+200D u+2642🤸🏼‍♂ u+1F938 u+1F3FC u+200D u+2642🤸🏽‍♂ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2642🤾🏻‍♀ u+1F93E u+1F3FB u+200D u+2640🤾🏽‍♀ u+1F93E u+1F3FD u+200D u+2640🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏾‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏾‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏿‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏿‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏿‍🤝‍🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FD👬🏻 u+1F46C u+1F3FB👬🏼 u+1F46C u+1F3FC👬🏽 u+1F46C u+1F3FD👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👨🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩‍❤‍💋‍👨 u+1F469 u+200D u+2764 u+200D u+1F48B u+200D u+1F468👩‍❤‍💋‍👩 u+1F469 u+200D u+2764 u+200D u+1F48B u+200D u+1F469👨‍👩‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👨‍👩‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👩‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🧒 u+1F9D2👦 u+1F466🧑 u+1F9D1👨 u+1F468🧓 u+1F9D3💁 u+1F481👷 u+1F477👸 u+1F478 u+26F9🤸‍♂ u+1F938 u+200D u+2642🧑‍🤝‍🧑 u+1F9D1 u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1👬 u+1F46C💏 u+1F48F👪 u+1F46A👤 u+1F464👥 u+1F465🎊 u+1F38A🥌 u+1F94C🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧒🏿 u+1F9D2 u+1F3FF👦🏾 u+1F466 u+1F3FE👦🏿 u+1F466 u+1F3FF🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF👨🏾 u+1F468 u+1F3FE👨🏿 u+1F468 u+1F3FF👩🏻 u+1F469 u+1F3FB👩🏽 u+1F469 u+1F3FD👩‍🦲 u+1F469 u+200D u+1F9B2🧓🏾 u+1F9D3 u+1F3FE🧓🏿 u+1F9D3 u+1F3FF🙍🏻‍♀ u+1F64D u+1F3FB u+200D u+2640🙍🏽‍♀ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2640🙎🏻‍♀ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2640🙎🏽‍♀ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙆🏻‍♀ u+1F646 u+1F3FB u+200D u+2640🙆🏽‍♀ u+1F646 u+1F3FD u+200D u+2640💁🏾 u+1F481 u+1F3FE💁🏿 u+1F481 u+1F3FF💁🏻‍♀ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2640💁🏽‍♀ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2640🙋🏻‍♀ u+1F64B u+1F3FB u+200D u+2640🙋🏽‍♀ u+1F64B u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏻‍♀ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2640🙇🏽‍♀ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2640🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640💂🏾‍♀ u+1F482 u+1F3FE u+200D u+2640💂🏿‍♀ u+1F482 u+1F3FF u+200D u+2640👷🏾 u+1F477 u+1F3FE👷🏿 u+1F477 u+1F3FF👸🏾 u+1F478 u+1F3FE👸🏿 u+1F478 u+1F3FF🤰🏻 u+1F930 u+1F3FB🤰🏽 u+1F930 u+1F3FD🧙🏻‍♀ u+1F9D9 u+1F3FB u+200D u+2640🧙🏽‍♀ u+1F9D9 u+1F3FD u+200D u+2640🚶🏻‍♀ u+1F6B6 u+1F3FB u+200D u+2640🚶🏽‍♀ u+1F6B6 u+1F3FD u+200D u+2640🏃🏻 u+1F3C3 u+1F3FB🏃🏽 u+1F3C3 u+1F3FD🏃🏻‍♀ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2640🏃🏽‍♀ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2640🧖🏻‍♀ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2640🧖🏽‍♀ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2640🧗🏻‍♀ u+1F9D7 u+1F3FB u+200D u+2640🧗🏽‍♀ u+1F9D7 u+1F3FD u+200D u+2640🏇🏻 u+1F3C7 u+1F3FB🏇🏽 u+1F3C7 u+1F3FD🚣🏻‍♀ u+1F6A3 u+1F3FB u+200D u+2640🚣🏽‍♀ u+1F6A3 u+1F3FD u+200D u+2640🏊🏻 u+1F3CA u+1F3FB🏊🏽 u+1F3CA u+1F3FD🏊🏻‍♀ u+1F3CA u+1F3FB u+200D u+2640🏊🏽‍♀ u+1F3CA u+1F3FD u+200D u+2640⛹🏾 u+26F9 u+1F3FE⛹🏿 u+26F9 u+1F3FF🏋🏻‍♀ u+1F3CB u+1F3FB u+200D u+2640🏋🏽‍♀ u+1F3CB u+1F3FD u+200D u+2640🤸🏾 u+1F938 u+1F3FE🤸🏿 u+1F938 u+1F3FF🤸🏾‍♂ u+1F938 u+1F3FE u+200D u+2642🤸🏿‍♂ u+1F938 u+1F3FF u+200D u+2642🤹🏻‍♀ u+1F939 u+1F3FB u+200D u+2640🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640🧘🏻‍♀ u+1F9D8 u+1F3FB u+200D u+2640🧘🏽‍♀ u+1F9D8 u+1F3FD u+200D u+2640🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿‍🤝‍🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿‍🤝‍🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FF👬🏾 u+1F46C u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👬🏿 u+1F46C u+1F3FF👨‍❤‍💋‍👨 u+1F468 u+200D u+2764 u+200D u+1F48B u+200D u+1F468👨‍👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🇧🇬 u+1F1E7 u+1F1EC🇨🇨 u+1F1E8 u+1F1E8🏌🏻 u+1F3CC u+1F3FB🏌🏼 u+1F3CC u+1F3FC🏌🏽 u+1F3CC u+1F3FD🏌 u+1F3CC🏌🏾 u+1F3CC u+1F3FE🏌🏿 u+1F3CC u+1F3FF😼 u+1F63C👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👉🏼 u+1F449 u+1F3FC👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏽 u+1F447 u+1F3FD🏌🏼‍♀ u+1F3CC u+1F3FC u+200D u+2640😈 u+1F608👈 u+1F448👉 u+1F449👆 u+1F446👇 u+1F447🌍 u+1F30D🌐 u+1F310 u+2B55👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👉🏿 u+1F449 u+1F3FF👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF🚴🏼‍♀ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2640🤾🏼‍♀ u+1F93E u+1F3FC u+200D u+2640🏌‍♀ u+1F3CC u+200D u+2640🌏 u+1F30F🀄 u+1F004💰 u+1F4B0📨 u+1F4E8🏌🏾‍♀ u+1F3CC u+1F3FE u+200D u+2640🏌🏿‍♀ u+1F3CC u+1F3FF u+200D u+2640 u+26FD u+26F3🏮 u+1F3EE🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD👱🏻‍♀ u+1F471 u+1F3FB u+200D u+2640👱🏼‍♀ u+1F471 u+1F3FC u+200D u+2640👱🏽‍♀ u+1F471 u+1F3FD u+200D u+2640👩🏻‍🎨 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F3A8👩🏼‍🎨 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F3A8👩🏽‍🎨 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3A8🏌🏻‍♂ u+1F3CC u+1F3FB u+200D u+2642🏌🏼‍♂ u+1F3CC u+1F3FC u+200D u+2642🏌🏽‍♂ u+1F3CC u+1F3FD u+200D u+2642🏄🏼‍♀ u+1F3C4 u+1F3FC u+200D u+2640⛹🏼‍♀ u+26F9 u+1F3FC u+200D u+2640🚴🏻‍♂ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2642🚴🏼‍♂ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2642🚴🏽‍♂ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2642🤾🏻 u+1F93E u+1F3FB🤾🏼 u+1F93E u+1F3FC🤾🏽 u+1F93E u+1F3FD📩 u+1F4E9🔏 u+1F50F🚯 u+1F6AF🚴‍♀ u+1F6B4 u+200D u+2640🤾‍♀ u+1F93E u+200D u+2640 u+26BD🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🚴🏾‍♀ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2640🚴🏿‍♀ u+1F6B4 u+1F3FF u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🤽🏼‍♀ u+1F93D u+1F3FC u+200D u+2640🤾🏾‍♀ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2640🤾🏿‍♀ u+1F93E u+1F3FF u+200D u+2640💬 u+1F4AC🏌‍♂ u+1F3CC u+200D u+2642🏄‍♀ u+1F3C4 u+200D u+2640⛹‍♀ u+26F9 u+200D u+2640🥛 u+1F95B🍷 u+1F377🥂 u+1F942🥃 u+1F943🌎 u+1F30E🏉 u+1F3C9🎽 u+1F3BD🎨 u+1F3A8👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642🤼‍♂ u+1F93C u+200D u+2642😥 u+1F625🚹 u+1F6B9😅 u+1F605
 • चीनी

   u+4EBA u+4FAC u+5102 u+5005 u+540D u+5937 u+6027 u+67C4 u+6F22 u+754C u+8272 u+8846 u+8FBA u+938C u+982D u+74E3 u+7C92 u+4F1C u+515A u+606F u+60B4 u+68F9 u+6AA3 u+6C11竿 u+7AFF u+9762 u+3797 u+5C4C u+5C6A u+76DF u+97AD u+9CE5 u+9E1F u+38F1 u+3D3E u+556B u+813D𠹌 u+20E4C𨳊 u+28CCA𨳍 u+28CCD𨶙 u+28D99 u+3737 u+37BA u+3851 u+39CF u+3A71 u+3B4E u+3C3E u+3C6C u+3C7C u+3C7E u+40E6 u+41BC u+41C7 u+45FA u+4883 u+4895 u+4A42 u+4A47 u+4EDF u+555B u+59D3 u+6C13 u+6C49 u+773E u+8B0F u+963F𫍲 u+2B372
 • लैटिन

  a u+61
 • हंगुल

   u+B0A8 u+BD84 u+C131 u+C886 u+BA58
 • अरबी

  ۾ u+06FE
 • काना

   u+3044
 • अन्य पात्र

  🤸 u+1F938🪝 u+1FA9D🫂 u+1FAC2🟡 u+1F7E1🟠 u+1F7E0🤼 u+1F93C
 • आर्मेनियाई

  Մ u+0544մ u+0574 u+FB13 u+FB14 u+FB15 u+FB17