विचार यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

   u+203C u+2757💭 u+1F4AD💡 u+1F4A1 u+2049 u+2753 u+2754 u+3030😍 u+1F60D🈂 u+1F202📈 u+1F4C8📉 u+1F4C9 u+26F5🍀 u+1F340🧿 u+1F9FF😔 u+1F614🌝 u+1F31D u+267B😤 u+1F624😼 u+1F63C🆚 u+1F19A🦂 u+1F982😙 u+1F619🤓 u+1F913🤕 u+1F915 u+264F u+2122🤩 u+1F929😦 u+1F626😻 u+1F63B🎦 u+1F3A6🏁 u+1F3C1🖼 u+1F5BC🙆🏻 u+1F646 u+1F3FB🙆🏼 u+1F646 u+1F3FC🐥 u+1F425🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC😄 u+1F604🌞 u+1F31E💌 u+1F48C🧕 u+1F9D5🗂 u+1F5C2🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF👨🏻‍⚕ u+1F468 u+1F3FB u+200D u+2695👨🏼‍⚕ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2695🙆 u+1F646🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙆🏽 u+1F646 u+1F3FD🙆🏾 u+1F646 u+1F3FE🙆🏿 u+1F646 u+1F3FF👨‍⚕ u+1F468 u+200D u+2695 u+2198👨🏽‍⚕ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2695👨🏾‍⚕ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2695👨🏿‍⚕ u+1F468 u+1F3FF u+200D u+2695👲🏻 u+1F472 u+1F3FB👲🏼 u+1F472 u+1F3FC🙂 u+1F642😏 u+1F60F🤒 u+1F912 u+2721 u+2733✌🏻 u+270C u+1F3FB✌🏼 u+270C u+1F3FC👲 u+1F472 u+2734🧒🏻 u+1F9D2 u+1F3FB🧒🏼 u+1F9D2 u+1F3FC👩🏻‍⚕ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2695👩🏼‍⚕ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2695👲🏽 u+1F472 u+1F3FD👲🏾 u+1F472 u+1F3FE👲🏿 u+1F472 u+1F3FF👨‍👩‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👨‍👩‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👩‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👩‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👨‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466👨‍👦‍👦 u+1F468 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👨‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467👨‍👧‍👦 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👨‍👧‍👧 u+1F468 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🧒 u+1F9D2👩‍⚕ u+1F469 u+200D u+2695👪 u+1F46A🧒🏽 u+1F9D2 u+1F3FD🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧒🏿 u+1F9D2 u+1F3FF🤦🏻 u+1F926 u+1F3FB🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC👩🏽‍⚕ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2695👩🏾‍⚕ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2695👩🏿‍⚕ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2695👩‍👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467👩‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466👩‍👦‍👦 u+1F469 u+200D u+1F466 u+200D u+1F466👩‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467👩‍👧‍👦 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F466👩‍👧‍👧 u+1F469 u+200D u+1F467 u+200D u+1F467🇬🇸 u+1F1EC u+1F1F8🇭🇰 u+1F1ED u+1F1F0🇲🇴 u+1F1F2 u+1F1F4
 • प्रतीक

  🗬 u+1F5EC🗭 u+1F5ED
 • चीनी

   u+610F u+80F8 u+898B u+81C6調 u+8ABF u+8AD6 u+8BBA u+5FF5 u+60F3 u+6848 u+8003 u+8AAC u+8B70 u+356C u+35CA輿 u+8F3F𢯱 u+22BF1 u+3995 u+4714 u+6D3E u+829D u+89B6
 • हंगुल

   u+B73B u+C124
 • हिब्रू

  ל u+5DC
 • अन्य पात्र

  🥲 u+1F972🪱 u+1FAB1🩴 u+1FA74🫕 u+1FAD5