विचार गुब्बारा यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    💭 u+1F4AD😼 u+1F63C🍀 u+1F340🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD
  • अन्य पात्र

    🩴 u+1FA74