विजयी हाथ यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    ✌🏽 u+270C u+1F3FD u+270C✌🏻 u+270C u+1F3FB✌🏼 u+270C u+1F3FC✌🏾 u+270C u+1F3FE✌🏿 u+270C u+1F3FF