संदेह यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

  𝍃 u+1D343
 • इमोजी

  🤷🏽‍♀ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2640🤷🏾‍♀ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2640🤷🏿‍♀ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2640🤷‍♀ u+1F937 u+200D u+2640🤷🏽 u+1F937 u+1F3FD🤷🏽‍♂ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2642🤷🏻‍♀ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2640🤷🏼‍♀ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2640🤷🏾 u+1F937 u+1F3FE🤷🏿 u+1F937 u+1F3FF🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🤷🏻 u+1F937 u+1F3FB🤷🏼 u+1F937 u+1F3FC🤷🏻‍♂ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2642🤷🏼‍♂ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2642🍠 u+1F360🏀 u+1F3C0 u+26B1 u+2755😆 u+1F606 u+203C😃 u+1F603 u+2757🙌🏾 u+1F64C u+1F3FE🙌🏿 u+1F64C u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👩🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE😍 u+1F60D💁🏽 u+1F481 u+1F3FD👩🏾‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👨🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👨🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD😄 u+1F604🤵🏽 u+1F935 u+1F3FD👰🏾 u+1F470 u+1F3FE👰🏿 u+1F470 u+1F3FF🏃🏽‍♂ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2642🏃🏾‍♂ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2642🏃🏿‍♂ u+1F3C3 u+1F3FF u+200D u+2642🏃🏽‍♀ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2640🏃🏾‍♀ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2640🏃🏿‍♀ u+1F3C3 u+1F3FF u+200D u+2640👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👭🏾 u+1F46D u+1F3FE👩🏿‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👭🏿 u+1F46D u+1F3FF👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👬🏾 u+1F46C u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👬🏿 u+1F46C u+1F3FF🧑🏽‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+2695👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👉🏿 u+1F449 u+1F3FF🙅🏾 u+1F645 u+1F3FE🙅🏿 u+1F645 u+1F3FF💁🏽‍♂ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2642💁🏽‍♀ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2640🤵🏾 u+1F935 u+1F3FE🤵🏿 u+1F935 u+1F3FF🏃‍♂ u+1F3C3 u+200D u+2642🏃‍♀ u+1F3C3 u+200D u+2640🧓🏽 u+1F9D3 u+1F3FD🧝🏽‍♀ u+1F9DD u+1F3FD u+200D u+2640🏃🏾 u+1F3C3 u+1F3FE🏃🏿 u+1F3C3 u+1F3FF🏃🏻‍♂ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2642🏃🏼‍♂ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2642🏃🏻‍♀ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2640🏃🏼‍♀ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2640🏇🏽 u+1F3C7 u+1F3FD⛹🏽‍♂ u+26F9 u+1F3FD u+200D u+2642⛹🏽‍♀ u+26F9 u+1F3FD u+200D u+2640🤹🏽‍♂ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2642🤹🏽‍♀ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2640😬 u+1F62C🤵 u+1F935 u+2049🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD✊🏾 u+270A u+1F3FE✊🏿 u+270A u+1F3FF🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640🤵🏻 u+1F935 u+1F3FB🤵🏼 u+1F935 u+1F3FC🤱🏽 u+1F931 u+1F3FD🤾🏾 u+1F93E u+1F3FE🤾🏿 u+1F93E u+1F3FF🤾🏾‍♂ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2642🤾🏿‍♂ u+1F93E u+1F3FF u+200D u+2642🤾🏾‍♀ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2640🤾🏿‍♀ u+1F93E u+1F3FF u+200D u+2640 u+2763 u+26D1💅🏽 u+1F485 u+1F3FD💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🎓 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F393👨🏽‍💼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F4BC👩🏽‍💼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BC⛹🏽 u+26F9 u+1F3FD🤹🏽 u+1F939 u+1F3FD🇨🇨 u+1F1E8 u+1F1E8🇬🇸 u+1F1EC u+1F1F8🇮🇴 u+1F1EE u+1F1F4🇸🇧 u+1F1F8 u+1F1E7 u+262E u+2618👯 u+1F46F🤱🏼 u+1F931 u+1F3FC🤱🏾 u+1F931 u+1F3FE😹 u+1F639🤱 u+1F931👯‍♂ u+1F46F u+200D u+2642👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🍥 u+1F365🚅 u+1F685 u+2B06🤱🏻 u+1F931 u+1F3FB🤱🏿 u+1F931 u+1F3FF😂 u+1F602🐰 u+1F430🚄 u+1F684🔕 u+1F515🧬 u+1F9EC🧑🏼‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3EB🧑🏾‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3EB🧑‍🏫 u+1F9D1 u+200D u+1F3EB🚙 u+1F699🃏 u+1F0CF🎴 u+1F3B4🧑🏻‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3EB🧑🏽‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3EB🧑🏿‍🏫 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3EB🌗 u+1F317🌧 u+1F327
 • चीनी

   u+7591 u+7D15 u+35FB u+38E3 u+4797 u+568A u+60D1 u+6B24 u+6B5F𠔃 u+20503𡀠 u+21020
 • अन्य पात्र

  🤷 u+1F937🥻 u+1F97B