सभा यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  🧑‍🏭 u+1F9D1 u+200D u+1F3ED📢 u+1F4E2🧑🏻‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F3ED🧑🏼‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F3ED🧑🏽‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3ED🧑🏾‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F3ED🧑🏿‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F3ED
 • चीनी

   u+65B9 u+6C5D u+79C1 u+36D9 u+561E u+6039 u+606D
 • लैटिन

  u u+75
 • हंगुल

   u+B124 u+C800