सर झुकाता पुरुष यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙇🏼‍♂ u+1F647 u+1F3FC u+200D u+2642🙇🏻‍♂ u+1F647 u+1F3FB u+200D u+2642🙇🏾‍♂ u+1F647 u+1F3FE u+200D u+2642🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏿‍♂ u+1F647 u+1F3FF u+200D u+2642🙇‍♂ u+1F647 u+200D u+2642