सूचना यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

   u+24D8🛈 u+1F6C8
 • इमोजी

  💁🏾 u+1F481 u+1F3FE💁🏿 u+1F481 u+1F3FF💁 u+1F481💁🏻 u+1F481 u+1F3FB💁🏼 u+1F481 u+1F3FC💁🏽 u+1F481 u+1F3FD u+2139💁🏾‍♂ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2642💁🏿‍♂ u+1F481 u+1F3FF u+200D u+2642💁🏾‍♀ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2640💁🏿‍♀ u+1F481 u+1F3FF u+200D u+2640💁‍♂ u+1F481 u+200D u+2642💁‍♀ u+1F481 u+200D u+2640💁🏻‍♂ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2642💁🏼‍♂ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2642💁🏽‍♂ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2642💁🏻‍♀ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2640💁🏼‍♀ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2640💁🏽‍♀ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2640 u+001C u+001D u+001E u+001F
 • चीनी

   u+5831 u+8A0A u+8BAF u+46BD u+46DC u+8A57 u+8BC7
 • लैटिन

  t u+74i u+69
 • हंगुल

   u+C54E
 • अन्य पात्र

  🫁 u+1FAC1