सॅसी यूनिकोड चरित्र तालिका

 • इमोजी

  💢 u+1F4A2🧑‍⚕ u+1F9D1 u+200D u+2695🎷 u+1F3B7🧏🏾 u+1F9CF u+1F3FE🧏🏿 u+1F9CF u+1F3FF🧏🏾‍♂ u+1F9CF u+1F3FE u+200D u+2642🧏🏿‍♂ u+1F9CF u+1F3FF u+200D u+2642🧏🏾‍♀ u+1F9CF u+1F3FE u+200D u+2640🧏🏿‍♀ u+1F9CF u+1F3FF u+200D u+2640🧑🏾‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+2695🧑🏿‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+2695😠 u+1F620🗯 u+1F5EF🧏‍♂ u+1F9CF u+200D u+2642🧏‍♀ u+1F9CF u+200D u+2640🌭 u+1F32D🥤 u+1F964 u+26FD💺 u+1F4BA💁🏾‍♂ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2642💁🏿‍♂ u+1F481 u+1F3FF u+200D u+2642💁🏾‍♀ u+1F481 u+1F3FE u+200D u+2640💁🏿‍♀ u+1F481 u+1F3FF u+200D u+2640🧏🏻 u+1F9CF u+1F3FB🧏🏼 u+1F9CF u+1F3FC🧏🏽 u+1F9CF u+1F3FD🧏🏻‍♂ u+1F9CF u+1F3FB u+200D u+2642🧏🏼‍♂ u+1F9CF u+1F3FC u+200D u+2642🧏🏽‍♂ u+1F9CF u+1F3FD u+200D u+2642🧏🏻‍♀ u+1F9CF u+1F3FB u+200D u+2640🧏🏼‍♀ u+1F9CF u+1F3FC u+200D u+2640🧏🏽‍♀ u+1F9CF u+1F3FD u+200D u+2640🧑🏻‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+2695🧑🏼‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2695🧑🏽‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+2695💁‍♂ u+1F481 u+200D u+2642💁‍♀ u+1F481 u+200D u+2640💼 u+1F4BC🤟🏾 u+1F91F u+1F3FE🤟🏿 u+1F91F u+1F3FF💁🏻‍♂ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2642💁🏼‍♂ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2642💁🏽‍♂ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2642💁🏻‍♀ u+1F481 u+1F3FB u+200D u+2640💁🏼‍♀ u+1F481 u+1F3FC u+200D u+2640💁🏽‍♀ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2640🕵🏾 u+1F575 u+1F3FE🕵🏿 u+1F575 u+1F3FF🕵🏾‍♂ u+1F575 u+1F3FE u+200D u+2642🕵🏿‍♂ u+1F575 u+1F3FF u+200D u+2642🕵🏾‍♀ u+1F575 u+1F3FE u+200D u+2640🕵🏿‍♀ u+1F575 u+1F3FF u+200D u+2640😡 u+1F621🙀 u+1F640🤟 u+1F91F🕵 u+1F575🕵‍♂ u+1F575 u+200D u+2642🕵‍♀ u+1F575 u+200D u+2640🥍 u+1F94D u+26B1 u+267F🤏🏿 u+1F90F u+1F3FF🤟🏻 u+1F91F u+1F3FB🤟🏼 u+1F91F u+1F3FC🤟🏽 u+1F91F u+1F3FD💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF👮🏿‍♂ u+1F46E u+1F3FF u+200D u+2642🕵🏻 u+1F575 u+1F3FB🕵🏼 u+1F575 u+1F3FC🕵🏽 u+1F575 u+1F3FD🕵🏻‍♂ u+1F575 u+1F3FB u+200D u+2642🕵🏼‍♂ u+1F575 u+1F3FC u+200D u+2642🕵🏽‍♂ u+1F575 u+1F3FD u+200D u+2642🕵🏻‍♀ u+1F575 u+1F3FB u+200D u+2640🕵🏼‍♀ u+1F575 u+1F3FC u+200D u+2640🕵🏽‍♀ u+1F575 u+1F3FD u+200D u+2640🏇🏿 u+1F3C7 u+1F3FF🇹🇫 u+1F1F9 u+1F1EB😙 u+1F619😊 u+1F60A😎 u+1F60E😈 u+1F608🌄 u+1F304🌅 u+1F305📥 u+1F4E5🔏 u+1F50F😁 u+1F601🙂 u+1F642😷 u+1F637🦕 u+1F995🍶 u+1F376🌇 u+1F307 u+26F5📶 u+1F4F6🧜🏾 u+1F9DC u+1F3FE🧜🏿 u+1F9DC u+1F3FF🚵🏾‍♀ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2640🚵🏿‍♀ u+1F6B5 u+1F3FF u+200D u+2640😃 u+1F603🤩 u+1F929😋 u+1F60B🚵‍♀ u+1F6B5 u+200D u+2640🍎 u+1F34E🍏 u+1F34F🍖 u+1F356🍝 u+1F35D🍠 u+1F360🍢 u+1F362🏜 u+1F3DC🚨 u+1F6A8🕢 u+1F562 u+26F8🎿 u+1F3BF🎵 u+1F3B5💉 u+1F489🛅 u+1F6C5🆑 u+1F191💁🏾 u+1F481 u+1F3FE💁🏿 u+1F481 u+1F3FF👨🏾‍⚕ u+1F468 u+1F3FE u+200D u+2695👨🏿‍⚕ u+1F468 u+1F3FF u+200D u+2695👩🏾‍⚕ u+1F469 u+1F3FE u+200D u+2695👩🏿‍⚕ u+1F469 u+1F3FF u+200D u+2695🤶🏾 u+1F936 u+1F3FE🤶🏿 u+1F936 u+1F3FF🧜🏻 u+1F9DC u+1F3FB🧜🏼 u+1F9DC u+1F3FC🧜🏽 u+1F9DC u+1F3FD🧖🏾 u+1F9D6 u+1F3FE🧖🏿 u+1F9D6 u+1F3FF🧖🏾‍♂ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2642🧖🏿‍♂ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2642🏂🏾 u+1F3C2 u+1F3FE🏂🏿 u+1F3C2 u+1F3FF🚴🏾 u+1F6B4 u+1F3FE🚴🏿 u+1F6B4 u+1F3FF🚴🏾‍♂ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2642🚴🏿‍♂ u+1F6B4 u+1F3FF u+200D u+2642🚴🏾‍♀ u+1F6B4 u+1F3FE u+200D u+2640🚴🏿‍♀ u+1F6B4 u+1F3FF u+200D u+2640🚵🏾 u+1F6B5 u+1F3FE🚵🏿 u+1F6B5 u+1F3FF🚵🏾‍♂ u+1F6B5 u+1F3FE u+200D u+2642🚵🏿‍♂ u+1F6B5 u+1F3FF u+200D u+2642🚵🏻‍♀ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2640🚵🏼‍♀ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2640🚵🏽‍♀ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2640😂 u+1F602😇 u+1F607 u+263A😏 u+1F60F😭 u+1F62D😻 u+1F63B🙉 u+1F649💁 u+1F481👨‍⚕ u+1F468 u+200D u+2695👩‍⚕ u+1F469 u+200D u+2695🎅 u+1F385🤶 u+1F936🧖‍♂ u+1F9D6 u+200D u+2642🏂 u+1F3C2🚴 u+1F6B4🚴‍♂ u+1F6B4 u+200D u+2642🚴‍♀ u+1F6B4 u+200D u+2640🚵 u+1F6B5🚵‍♂ u+1F6B5 u+200D u+2642🍲 u+1F372🍱 u+1F371🍦 u+1F366🍷 u+1F377🥃 u+1F943🏪 u+1F3EA🚔 u+1F694🚧 u+1F6A7🌞 u+1F31E u+26C5 u+26C4🎖 u+1F396 u+26BD🏀 u+1F3C0🔮 u+1F52E👛 u+1F45B👡 u+1F461🎶 u+1F3B6🎚 u+1F39A📲 u+1F4F2📞 u+1F4DE📜 u+1F4DC💸 u+1F4B8📮 u+1F4EE📇 u+1F4C7📏 u+1F4CF🔐 u+1F510🧼 u+1F9FC🛐 u+1F6D0 u+2626 u+267B u+2611 u+2755🖖🏾 u+1F596 u+1F3FE🖖🏿 u+1F596 u+1F3FF🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF💁🏻 u+1F481 u+1F3FB💁🏼 u+1F481 u+1F3FC💁🏽 u+1F481 u+1F3FD🤷🏾 u+1F937 u+1F3FE🤷🏿 u+1F937 u+1F3FF🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642🤷🏾‍♀ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2640🤷🏿‍♀ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2640👨🏻‍⚕ u+1F468 u+1F3FB u+200D u+2695👨🏼‍⚕ u+1F468 u+1F3FC u+200D u+2695👨🏽‍⚕ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2695👩🏻‍⚕ u+1F469 u+1F3FB u+200D u+2695👩🏼‍⚕ u+1F469 u+1F3FC u+200D u+2695👩🏽‍⚕ u+1F469 u+1F3FD u+200D u+2695👨🏾‍🔧 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F527👨🏿‍🔧 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F527🧑🏾‍💻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F4BB🧑🏿‍💻 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F4BB👨🏾‍💻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👨🏿‍💻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F4BB👩🏾‍💻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F4BB👩🏿‍💻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F4BB👩🏾‍🚀 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F680👩🏿‍🚀 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F680🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF🤵🏾 u+1F935 u+1F3FE🤵🏿 u+1F935 u+1F3FF🤱🏾 u+1F931 u+1F3FE🤱🏿 u+1F931 u+1F3FF🎅🏾 u+1F385 u+1F3FE🎅🏿 u+1F385 u+1F3FF🤶🏻 u+1F936 u+1F3FB🤶🏼 u+1F936 u+1F3FC🤶🏽 u+1F936 u+1F3FD🦸🏾 u+1F9B8 u+1F3FE🦸🏿 u+1F9B8 u+1F3FF🦸🏾‍♂ u+1F9B8 u+1F3FE u+200D u+2642🦸🏿‍♂ u+1F9B8 u+1F3FF u+200D u+2642🦸🏾‍♀ u+1F9B8 u+1F3FE u+200D u+2640🦸🏿‍♀ u+1F9B8 u+1F3FF u+200D u+2640🦹🏾 u+1F9B9 u+1F3FE🦹🏿 u+1F9B9 u+1F3FF🦹🏾‍♂ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2642🦹🏿‍♂ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2642🦹🏾‍♀ u+1F9B9 u+1F3FE u+200D u+2640🦹🏿‍♀ u+1F9B9 u+1F3FF u+200D u+2640🧜🏾‍♀ u+1F9DC u+1F3FE u+200D u+2640🧜🏿‍♀ u+1F9DC u+1F3FF u+200D u+2640🧖🏻 u+1F9D6 u+1F3FB🧖🏼 u+1F9D6 u+1F3FC🧖🏽 u+1F9D6 u+1F3FD🧖🏻‍♂ u+1F9D6 u+1F3FB u+200D u+2642🧖🏼‍♂ u+1F9D6 u+1F3FC u+200D u+2642🧖🏽‍♂ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2642🧖🏾‍♀ u+1F9D6 u+1F3FE u+200D u+2640🧖🏿‍♀ u+1F9D6 u+1F3FF u+200D u+2640🏂🏻 u+1F3C2 u+1F3FB🏂🏼 u+1F3C2 u+1F3FC🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🚴🏻 u+1F6B4 u+1F3FB🚴🏼 u+1F6B4 u+1F3FC🚴🏽 u+1F6B4 u+1F3FD🚴🏻‍♂ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2642🚴🏼‍♂ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2642🚴🏽‍♂ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2642🚴🏻‍♀ u+1F6B4 u+1F3FB u+200D u+2640🚴🏼‍♀ u+1F6B4 u+1F3FC u+200D u+2640🚴🏽‍♀ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2640🚵🏻 u+1F6B5 u+1F3FB🚵🏼 u+1F6B5 u+1F3FC🚵🏽 u+1F6B5 u+1F3FD🚵🏻‍♂ u+1F6B5 u+1F3FB u+200D u+2642🚵🏼‍♂ u+1F6B5 u+1F3FC u+200D u+2642🚵🏽‍♂ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2642🛌🏾 u+1F6CC u+1F3FE🛌🏿 u+1F6CC u+1F3FF🇰🇳 u+1F1F0 u+1F1F3🇻🇨 u+1F1FB u+1F1E8🏿 u+1F3FF😄 u+1F604😆 u+1F606😅 u+1F605😍 u+1F60D😝 u+1F61D😴 u+1F634🤕 u+1F915😲 u+1F632😳 u+1F633😱 u+1F631😺 u+1F63A😸 u+1F638😹 u+1F639😼 u+1F63C👁‍🗨 u+1F441 u+200D u+1F5E8🗨 u+1F5E8🖖 u+1F596🤞 u+1F91E🤘 u+1F918🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🤷‍♀ u+1F937 u+200D u+2640👨‍🔧 u+1F468 u+200D u+1F527🧑‍💻 u+1F9D1 u+200D u+1F4BB👨‍💻 u+1F468 u+200D u+1F4BB👩‍💻 u+1F469 u+200D u+1F4BB👩‍🚀 u+1F469 u+200D u+1F680🧕 u+1F9D5🤵 u+1F935🤱 u+1F931🦸‍♂ u+1F9B8 u+200D u+2642🦸‍♀ u+1F9B8 u+200D u+2640🦹‍♂ u+1F9B9 u+200D u+2642🦹‍♀ u+1F9B9 u+200D u+2640🧜‍♀ u+1F9DC u+200D u+2640🧖‍♀ u+1F9D6 u+200D u+2640🛌 u+1F6CC🐕‍🦺 u+1F415 u+200D u+1F9BA🐺 u+1F43A🦁 u+1F981🐃 u+1F403🐷 u+1F437🐽 u+1F43D🦢 u+1F9A2🌺 u+1F33A🍊 u+1F34A🍍 u+1F34D🍓 u+1F353🍕 u+1F355🍣 u+1F363🍡 u+1F361🦑 u+1F991🍧 u+1F367🍰 u+1F370🥛 u+1F95B🍸 u+1F378🥂 u+1F942🏖 u+1F3D6🏝 u+1F3DD u+26E9🕋 u+1F54B🌁 u+1F301🌆 u+1F306🚅 u+1F685🚓 u+1F693🚖 u+1F696🚲 u+1F6B2🚥 u+1F6A5🚦 u+1F6A6🛑 u+1F6D1🚤 u+1F6A4🕧 u+1F567🕞 u+1F55E🕟 u+1F55F🕠 u+1F560🕡 u+1F561🕖 u+1F556🕣 u+1F563🕤 u+1F564🕥 u+1F565🕦 u+1F566🌦 u+1F326🎏 u+1F38F🏉 u+1F3C9🎾 u+1F3BE🏒 u+1F3D2🏓 u+1F3D3🎰 u+1F3B0🎲 u+1F3B2🧩 u+1F9E9👖 u+1F456👗 u+1F457🎒 u+1F392🎓 u+1F393🔇 u+1F507🔊 u+1F50A📢 u+1F4E2🔕 u+1F515🎼 u+1F3BC🎙 u+1F399📠 u+1F4E0🖥 u+1F5A5💽 u+1F4BD💿 u+1F4BF💰 u+1F4B0📤 u+1F4E4📫 u+1F4EB📪 u+1F4EA📬 u+1F4EC📭 u+1F4ED🗳 u+1F5F3🗂 u+1F5C2🗒 u+1F5D2🔫 u+1F52B🧪 u+1F9EA📡 u+1F4E1🛋 u+1F6CB🧺 u+1F9FA🧽 u+1F9FD🚻 u+1F6BB🚾 u+1F6BE🚳 u+1F6B3🔞 u+1F51E🔚 u+1F51A🔝 u+1F51D u+264C u+23E9 u+23EA🎦 u+1F3A6📴 u+1F4F4 u+203C u+2757🔠 u+1F520 u+2139🈂 u+1F202🈷 u+1F237🉑 u+1F251🈴 u+1F234🎌 u+1F38C🖖🏻 u+1F596 u+1F3FB🖖🏼 u+1F596 u+1F3FC🖖🏽 u+1F596 u+1F3FD🤏🏾 u+1F90F u+1F3FE🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤙🏾 u+1F919 u+1F3FE🤙🏿 u+1F919 u+1F3FF☝🏾 u+261D u+1F3FE☝🏿 u+261D u+1F3FF👍🏾 u+1F44D u+1F3FE👍🏿 u+1F44D u+1F3FF👎🏾 u+1F44E u+1F3FE👎🏿 u+1F44E u+1F3FF💅🏾 u+1F485 u+1F3FE💅🏿 u+1F485 u+1F3FF🤳🏾 u+1F933 u+1F3FE🤳🏿 u+1F933 u+1F3FF💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🧒🏾 u+1F9D2 u+1F3FE🧒🏿 u+1F9D2 u+1F3FF🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👱🏿 u+1F471 u+1F3FF🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B2 u+261D u+2622 u+2623 u+2328 u+23F8 u+25AB u+2600 u+264E u+2660 u+267E u+2696 u+26AA u+2705 u+2B50 u+270F u+23F1 u+2603 u+2618 u+2693 u+2697 u+2699 u+26D1 u+26F1 u+26F7 u+2744 u+2754 u+2B1C🎯 u+1F3AF🐇 u+1F407🐬 u+1F42C🐰 u+1F430📝 u+1F4DD🧫 u+1F9EB
 • प्रतीक

   u+2695 u+273A u+2644 u+270E u+2710 u+3368 u+33EF🖉 u+1F589🜪 u+1F72A
 • संख्या

  4 u+34 u+96D u+2497 u+09F9 u+246F u+2483 u+24F0
 • चीनी

   u+59D1 u+5A46 u+4E39 u+860A u+7D4C u+884C u+514E u+9BC6 u+7248 u+934B u+520A u+53F7 u+865F u+5438 u+6920 u+69E7 u+7172 u+81C4 u+94EF u+5937 u+5FC3 u+82AF u+925B u+6587 u+6C41 u+9171 u+91AC u+92AB u+94C5 u+5154 u+5782 u+83DF u+9C6A u+9C70 u+5021 u+52D2 u+5BFC u+5C06 u+5C07 u+5C0E u+5E26 u+5E36 u+5F15 u+6410 u+7387 u+7B14 u+7B46 u+7F91 u+9818 u+9886 u+5854 u+369F u+490E u+3557 u+3559 u+361E u+367A u+3779 u+39D3 u+39DB u+39EB u+39F6 u+3A57 u+3A66 u+3A8C u+3C6A u+3C8B u+3CCE u+3EA5 u+407A u+4353 u+4355 u+43D9 u+43FD u+4518 u+46FB u+489A u+48A6 u+48F8 u+4909 u+490D u+4952 u+498E u+4A32 u+4A42 u+4A47 u+4A50 u+4A64 u+4C95 u+4D1D u+4D24 u+4F3D u+4F49 u+50E7 u+5474 u+547C u+551E u+5598 u+55A3 u+5B14 u+6308 u+63F4 u+6407 u+643A u+651C u+68B5 u+6B28 u+6EF7 u+709D u+7197 u+7230 u+7256 u+7275 u+727D u+7F90 u+7FF0 u+807F u+80A0 u+8178 u+8193 u+8B0F u+9114 u+9206 u+9262 u+9505 u+950E u+95A6 u+9BF1 u+F961 u+F9B4 u+F9DB𨢥 u+288A5𫍲 u+2B372
 • लैटिन

  f u+66b u+62h u+68c u+63
 • हंगुल

   u+D310 u+D39C u+B0A9 u+C7A5 u+C5F0 u+D0D1
 • अरबी

  ث u+62B
 • देवनागरी

   u+915 u+930 u+938 u+924 u+916
 • काना

   u+308F
 • यूनानी

   u+1F41η u+3B7ο u+3BF
 • अन्य पात्र

  🫁 u+1FAC1🧏 u+1F9CF🩱 u+1FA71🥶 u+1F976🩲 u+1FA72🧜 u+1F9DC🥲 u+1F972🧖 u+1F9D6🧃 u+1F9C3🩺 u+1FA7A🪆 u+1FA86🥱 u+1F971🦻 u+1F9BB🤷 u+1F937🦸 u+1F9B8🦹 u+1F9B9🪂 u+1FA82🧳 u+1F9F3🤿 u+1F93F🧵 u+1F9F5🩳 u+1FA73🥿 u+1F97F🤌 u+1F90C🦬 u+1F9AC🦭 u+1F9AD🩴 u+1FA74🪗 u+1FA97🪙 u+1FA99🪛 u+1FA9B🪝 u+1FA9D🪠 u+1FAA0🪡 u+1FAA1🪧 u+1FAA7🫕 u+1FAD5𖺐 u+16E90𝋰 u+1D2F0
 • आर्मेनियाई

  ի u+56B