स्टेथोस्कोप यूनिकोड चरित्र तालिका

  • अन्य पात्र

    🩺 u+1FA7A
  • इमोजी

    📶 u+1F4F6🧑‍⚕ u+1F9D1 u+200D u+2695🧑🏾‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+2695🧑🏼‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+2695🧑🏻‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+2695🧑🏽‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+2695🧑🏿‍⚕ u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+2695🔏 u+1F50F🍽 u+1F37D👙 u+1F459🤠 u+1F920☝🏾 u+261D u+1F3FE☝🏿 u+261D u+1F3FF☝🏼 u+261D u+1F3FC u+261D☝🏻 u+261D u+1F3FB☝🏽 u+261D u+1F3FD