स्ट्रेट रूलर यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    📏 u+1F4CF🚛 u+1F69B💇🏾 u+1F487 u+1F3FE💇🏿 u+1F487 u+1F3FF💇🏻 u+1F487 u+1F3FB💇🏼 u+1F487 u+1F3FC💇 u+1F487💇🏽 u+1F487 u+1F3FD
  • अन्य पात्र

    🛼 u+1F6FC