स्पीच बबल यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    👁‍🗨 u+1F441 u+200D u+1F5E8🗨 u+1F5E8