हथेली यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🤲 u+1F932🤲🏻 u+1F932 u+1F3FB🤲🏼 u+1F932 u+1F3FC🤲🏽 u+1F932 u+1F3FD🤲🏾 u+1F932 u+1F3FE🤲🏿 u+1F932 u+1F3FF🤦🏻 u+1F926 u+1F3FB🤦🏼 u+1F926 u+1F3FC🤦🏽 u+1F926 u+1F3FD🤦🏾 u+1F926 u+1F3FE🤦🏿 u+1F926 u+1F3FF u+2692🔫 u+1F52B🛠 u+1F6E0🛡 u+1F6E1
  • अन्य पात्र

    🤦 u+1F926