हुर्रे यूनिकोड चरित्र तालिका

 • प्रतीक

   u+26A7 u+25C8🞚 u+1F79A🞛 u+1F79B u+22C4 u+233A u+235A u+25C6 u+25C7 u+2662 u+26CB u+2756 u+27D0 u+27E1 u+27E2 u+27E3 u+291D u+291E u+291F u+2920 u+29EA u+29F0 u+29F1 u+2B16 u+2B17 u+2B18 u+2B19 u+2B25 u+2B26 u+2B29 u+2BC1🞗 u+1F797🞘 u+1F798🞙 u+1F799🞜 u+1F79C
 • इमोजी

  🙌🏻 u+1F64C u+1F3FB🙌🏼 u+1F64C u+1F3FC🙌🏽 u+1F64C u+1F3FD🙌 u+1F64C🙌🏾 u+1F64C u+1F3FE🙌🏿 u+1F64C u+1F3FF🔶 u+1F536🔸 u+1F538🙏🏻 u+1F64F u+1F3FB🙏🏼 u+1F64F u+1F3FC🙏🏽 u+1F64F u+1F3FD🙏 u+1F64F🙏🏾 u+1F64F u+1F3FE🙏🏿 u+1F64F u+1F3FF🗞 u+1F5DE u+267B🔷 u+1F537🔹 u+1F539💠 u+1F4A0🦸🏽 u+1F9B8 u+1F3FD🦸🏽‍♀ u+1F9B8 u+1F3FD u+200D u+2640🐳 u+1F433🦸🏻 u+1F9B8 u+1F3FB🦸🏼 u+1F9B8 u+1F3FC🦸🏽‍♂ u+1F9B8 u+1F3FD u+200D u+2642🦸🏻‍♀ u+1F9B8 u+1F3FB u+200D u+2640🦸🏼‍♀ u+1F9B8 u+1F3FC u+200D u+2640🦸‍♀ u+1F9B8 u+200D u+2640💒 u+1F492🎋 u+1F38B🦸🏾 u+1F9B8 u+1F3FE🦸🏿 u+1F9B8 u+1F3FF🦸🏾‍♀ u+1F9B8 u+1F3FE u+200D u+2640🦸🏿‍♀ u+1F9B8 u+1F3FF u+200D u+2640🤭 u+1F92D😭 u+1F62D📿 u+1F4FF🎆 u+1F386🎎 u+1F38E📯 u+1F4EF u+264C👨🏽‍🎨 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3A8👨🏽‍🚀 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F680🦸🏻‍♂ u+1F9B8 u+1F3FB u+200D u+2642🦸🏼‍♂ u+1F9B8 u+1F3FC u+200D u+2642🦸‍♂ u+1F9B8 u+200D u+2642🦸🏾‍♂ u+1F9B8 u+1F3FE u+200D u+2642🦸🏿‍♂ u+1F9B8 u+1F3FF u+200D u+2642😲 u+1F632😿 u+1F63F🕍 u+1F54D👩🏽‍🎨 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3A8👩🏽‍🚀 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F680🏽 u+1F3FD🤯 u+1F92F👄 u+1F444💎 u+1F48E u+26B1🤲🏽 u+1F932 u+1F3FD😖 u+1F616🥮 u+1F96E🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🇭🇳 u+1F1ED u+1F1F3🎁 u+1F381😦 u+1F626🔝 u+1F51D🙎🏻‍♂ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2642🙎🏼‍♂ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2642🙎🏽‍♂ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2642🙆🏻‍♂ u+1F646 u+1F3FB u+200D u+2642🙆🏼‍♂ u+1F646 u+1F3FC u+200D u+2642🙆🏽‍♂ u+1F646 u+1F3FD u+200D u+2642🙋🏻‍♂ u+1F64B u+1F3FB u+200D u+2642🙋🏼‍♂ u+1F64B u+1F3FC u+200D u+2642🙋🏽‍♂ u+1F64B u+1F3FD u+200D u+2642🤦🏻‍♂ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2642🤦🏼‍♂ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2642🤦🏽‍♂ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2642👩🏻‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏻‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏼‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏽‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏽‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC🙎‍♂ u+1F64E u+200D u+2642🙆‍♂ u+1F646 u+200D u+2642🙋‍♂ u+1F64B u+200D u+2642🤦‍♂ u+1F926 u+200D u+2642🍂 u+1F342 u+2122🙎🏾‍♂ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2642🙎🏿‍♂ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2642🙅🏽‍♂ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2642🙆🏾‍♂ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2642🙆🏿‍♂ u+1F646 u+1F3FF u+200D u+2642🙋🏾‍♂ u+1F64B u+1F3FE u+200D u+2642🙋🏿‍♂ u+1F64B u+1F3FF u+200D u+2642🤦🏾‍♂ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2642🤦🏿‍♂ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2642🧑🏼‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB👫🏻 u+1F46B u+1F3FB👩🏻‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏻‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👫🏼 u+1F46B u+1F3FC👩🏼‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏼‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏼‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👬🏽 u+1F46C u+1F3FD👨🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👨🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD🖐🏻 u+1F590 u+1F3FB🖐🏼 u+1F590 u+1F3FC🙅🏻‍♂ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2642🙅🏼‍♂ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2642🙆🏻 u+1F646 u+1F3FB🙆🏼 u+1F646 u+1F3FC🏃🏽‍♂ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2642🏋🏽‍♂ u+1F3CB u+1F3FD u+200D u+2642👫🏽 u+1F46B u+1F3FD👩🏽‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👩🏽‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏾‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👨🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FD👬🏻 u+1F46C u+1F3FB👬🏼 u+1F46C u+1F3FC👨🏾‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏾‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC👨🏿‍🤝‍👨🏻 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FB👨🏿‍🤝‍👨🏼 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FC🙅‍♂ u+1F645 u+200D u+2642👫 u+1F46B👬 u+1F46C🚘 u+1F698🚹 u+1F6B9🔱 u+1F531 u+2705🆘 u+1F198🆙 u+1F199🆚 u+1F19A🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD👆🏻 u+1F446 u+1F3FB👆🏼 u+1F446 u+1F3FC👆🏽 u+1F446 u+1F3FD👇🏻 u+1F447 u+1F3FB👇🏼 u+1F447 u+1F3FC👇🏽 u+1F447 u+1F3FD✍🏻 u+270D u+1F3FB✍🏼 u+270D u+1F3FC🙎🏻‍♀ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2640🙎🏼‍♀ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏾‍♂ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2642🙅🏿‍♂ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2642🙆🏻‍♀ u+1F646 u+1F3FB u+200D u+2640🙆🏼‍♀ u+1F646 u+1F3FC u+200D u+2640🙋🏻‍♀ u+1F64B u+1F3FB u+200D u+2640🙋🏼‍♀ u+1F64B u+1F3FC u+200D u+2640🤦🏻‍♀ u+1F926 u+1F3FB u+200D u+2640🤦🏼‍♀ u+1F926 u+1F3FC u+200D u+2640🤷🏽‍♂ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2642🎅🏽 u+1F385 u+1F3FD🏋🏽 u+1F3CB u+1F3FD🤾🏻‍♂ u+1F93E u+1F3FB u+200D u+2642🤾🏼‍♂ u+1F93E u+1F3FC u+200D u+2642🤾🏽‍♂ u+1F93E u+1F3FD u+200D u+2642👫🏾 u+1F46B u+1F3FE👩🏾‍🤝‍👨🏿 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FF👩🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👫🏿 u+1F46B u+1F3FF👬🏾 u+1F46C u+1F3FE👨🏿‍🤝‍👨🏾 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F468 u+1F3FE👬🏿 u+1F46C u+1F3FF👨🏽‍💼 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F4BC🧑🏽‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🖐🏽 u+1F590 u+1F3FD👏🏻 u+1F44F u+1F3FB👏🏼 u+1F44F u+1F3FC👐🏻 u+1F450 u+1F3FB👐🏼 u+1F450 u+1F3FC🙆🏽 u+1F646 u+1F3FD👷🏽‍♂ u+1F477 u+1F3FD u+200D u+2642🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏾‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏾‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏿‍🤝‍🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏿‍🤝‍🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F9D1 u+1F3FC🤣 u+1F923💌 u+1F48C🖐 u+1F590🤘 u+1F918👆 u+1F446👇 u+1F447🙆 u+1F646🤾‍♂ u+1F93E u+200D u+2642📈 u+1F4C8📉 u+1F4C9🔰 u+1F530🈁 u+1F201🖐🏾 u+1F590 u+1F3FE🖐🏿 u+1F590 u+1F3FF👌🏻 u+1F44C u+1F3FB👌🏼 u+1F44C u+1F3FC🤞🏽 u+1F91E u+1F3FD🤟🏻 u+1F91F u+1F3FB🤟🏼 u+1F91F u+1F3FC🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF👈🏽 u+1F448 u+1F3FD👉🏽 u+1F449 u+1F3FD👆🏾 u+1F446 u+1F3FE👆🏿 u+1F446 u+1F3FF👇🏾 u+1F447 u+1F3FE👇🏿 u+1F447 u+1F3FF☝🏽 u+261D u+1F3FD✍🏽 u+270D u+1F3FD🙎🏽‍♀ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙆🏾 u+1F646 u+1F3FE🙆🏿 u+1F646 u+1F3FF🙆🏽‍♀ u+1F646 u+1F3FD u+200D u+2640🙋🏻 u+1F64B u+1F3FB🙋🏼 u+1F64B u+1F3FC🙋🏽‍♀ u+1F64B u+1F3FD u+200D u+2640🙇🏻 u+1F647 u+1F3FB🙇🏼 u+1F647 u+1F3FC🤦🏽‍♀ u+1F926 u+1F3FD u+200D u+2640👩🏽‍💼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F4BC👷🏽 u+1F477 u+1F3FD🧕🏽 u+1F9D5 u+1F3FD💇🏽 u+1F487 u+1F3FD💇🏽‍♂ u+1F487 u+1F3FD u+200D u+2642🏃🏻‍♂ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2642🏃🏼‍♂ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2642🏃🏽‍♀ u+1F3C3 u+1F3FD u+200D u+2640🏊🏽‍♂ u+1F3CA u+1F3FD u+200D u+2642🏋🏻‍♂ u+1F3CB u+1F3FB u+200D u+2642🏋🏼‍♂ u+1F3CB u+1F3FC u+200D u+2642🏋🏽‍♀ u+1F3CB u+1F3FD u+200D u+2640🤾🏾‍♂ u+1F93E u+1F3FE u+200D u+2642🤾🏿‍♂ u+1F93E u+1F3FF u+200D u+2642👩🏼‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB🏃‍♂ u+1F3C3 u+200D u+2642🏋‍♂ u+1F3CB u+200D u+2642🌘 u+1F318🎏 u+1F38F🤷🏻‍♂ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2642🤷🏼‍♂ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2642👨🏽‍🏭 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👨🏽‍🎤 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3A4👷🏽‍♀ u+1F477 u+1F3FD u+200D u+2640🎅🏻 u+1F385 u+1F3FB🎅🏼 u+1F385 u+1F3FC🏃🏾‍♂ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2642🏃🏿‍♂ u+1F3C3 u+1F3FF u+200D u+2642🏋🏻 u+1F3CB u+1F3FB🏋🏼 u+1F3CB u+1F3FC🏋🏾‍♂ u+1F3CB u+1F3FE u+200D u+2642🏋🏿‍♂ u+1F3CB u+1F3FF u+200D u+2642😏 u+1F60F u+270D🙎‍♀ u+1F64E u+200D u+2640🙆‍♀ u+1F646 u+200D u+2640🙋‍♀ u+1F64B u+200D u+2640🤦‍♀ u+1F926 u+200D u+2640 u+203C u+2753 u+2754 u+2757🆖 u+1F196🤚🏻 u+1F91A u+1F3FB🤚🏼 u+1F91A u+1F3FC🤟🏽 u+1F91F u+1F3FD✍🏾 u+270D u+1F3FE✍🏿 u+270D u+1F3FF🙎🏾‍♀ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2640🙎🏿‍♀ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2640🙅🏻 u+1F645 u+1F3FB🙅🏼 u+1F645 u+1F3FC🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙆🏾‍♀ u+1F646 u+1F3FE u+200D u+2640🙆🏿‍♀ u+1F646 u+1F3FF u+200D u+2640🙋🏾‍♀ u+1F64B u+1F3FE u+200D u+2640🙋🏿‍♀ u+1F64B u+1F3FF u+200D u+2640🙇🏽 u+1F647 u+1F3FD🤦🏾‍♀ u+1F926 u+1F3FE u+200D u+2640🤦🏿‍♀ u+1F926 u+1F3FF u+200D u+2640👩🏽‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC😍 u+1F60D🤷‍♂ u+1F937 u+200D u+2642🎅 u+1F385🏋 u+1F3CB🦁 u+1F981🍓 u+1F353🏩 u+1F3E9🎄 u+1F384🚷 u+1F6B7🔛 u+1F51B🎌 u+1F38C🤞🏻 u+1F91E u+1F3FB🤞🏼 u+1F91E u+1F3FC👈🏻 u+1F448 u+1F3FB👈🏼 u+1F448 u+1F3FC👉🏻 u+1F449 u+1F3FB👉🏼 u+1F449 u+1F3FC☝🏻 u+261D u+1F3FB☝🏼 u+261D u+1F3FC👱🏽‍♂ u+1F471 u+1F3FD u+200D u+2642👴🏽 u+1F474 u+1F3FD🙍🏽‍♂ u+1F64D u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏽‍♂ u+1F647 u+1F3FD u+200D u+2642🤷🏾‍♂ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2642🤷🏿‍♂ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2642👨🏽‍⚕ u+1F468 u+1F3FD u+200D u+2695👨🏽‍🔧 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏽‍🎤 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3A4👩🏽‍🎤 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3A4🧕🏻 u+1F9D5 u+1F3FB🧕🏼 u+1F9D5 u+1F3FC🎅🏾 u+1F385 u+1F3FE🎅🏿 u+1F385 u+1F3FF🦹🏽‍♂ u+1F9B9 u+1F3FD u+200D u+2642💇🏻 u+1F487 u+1F3FB💇🏼 u+1F487 u+1F3FC💇🏻‍♂ u+1F487 u+1F3FB u+200D u+2642💇🏼‍♂ u+1F487 u+1F3FC u+200D u+2642🏃🏻‍♀ u+1F3C3 u+1F3FB u+200D u+2640🏃🏼‍♀ u+1F3C3 u+1F3FC u+200D u+2640🏂🏽 u+1F3C2 u+1F3FD🏊🏻‍♂ u+1F3CA u+1F3FB u+200D u+2642🏊🏼‍♂ u+1F3CA u+1F3FC u+200D u+2642🏋🏾 u+1F3CB u+1F3FE🏋🏿 u+1F3CB u+1F3FF🏋🏻‍♀ u+1F3CB u+1F3FB u+200D u+2640🏋🏼‍♀ u+1F3CB u+1F3FC u+200D u+2640😄 u+1F604🙂 u+1F642💋 u+1F48B💗 u+1F497🤞 u+1F91E🤟 u+1F91F👈 u+1F448👉 u+1F449 u+261D🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640🙇 u+1F647🧕 u+1F9D5💇 u+1F487💇‍♂ u+1F487 u+200D u+2642🏃‍♀ u+1F3C3 u+200D u+2640🏊‍♂ u+1F3CA u+200D u+2642🏋‍♀ u+1F3CB u+200D u+2640👣 u+1F463🦢 u+1F9A2🍁 u+1F341🍔 u+1F354🍚 u+1F35A🍠 u+1F360🚔 u+1F694🛣 u+1F6E3🌓 u+1F313🎃 u+1F383🎈 u+1F388🎉 u+1F389🎍 u+1F38D🎀 u+1F380🚸 u+1F6B8🎦 u+1F3A6 u+274E u+2733 u+2734 u+2049© u+00A9🆗 u+1F197👋🏻 u+1F44B u+1F3FB👋🏼 u+1F44B u+1F3FC✋🏻 u+270B u+1F3FB✋🏼 u+270B u+1F3FC🤞🏾 u+1F91E u+1F3FE🤞🏿 u+1F91E u+1F3FF🤟🏾 u+1F91F u+1F3FE🤟🏿 u+1F91F u+1F3FF👈🏾 u+1F448 u+1F3FE👈🏿 u+1F448 u+1F3FF👉🏾 u+1F449 u+1F3FE👉🏿 u+1F449 u+1F3FF☝🏾 u+261D u+1F3FE☝🏿 u+261D u+1F3FF👍🏻 u+1F44D u+1F3FB👍🏼 u+1F44D u+1F3FC👎🏻 u+1F44E u+1F3FB👎🏼 u+1F44E u+1F3FC✊🏻 u+270A u+1F3FB✊🏼 u+270A u+1F3FC🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640💁🏽 u+1F481 u+1F3FD💁🏽‍♂ u+1F481 u+1F3FD u+200D u+2642🙇🏾 u+1F647 u+1F3FE🙇🏿 u+1F647 u+1F3FF🤷🏻‍♀ u+1F937 u+1F3FB u+200D u+2640🤷🏼‍♀ u+1F937 u+1F3FC u+200D u+2640👨🏽‍🏫 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F3EB👨🏽‍🍳 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F373👩🏽‍🔧 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F527🧑🏽‍🏭 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F3ED👩🏽‍🏭 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F3ED🧑🏽‍💼 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F4BC🧑🏽‍🚀 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F680👮🏽‍♂ u+1F46E u+1F3FD u+200D u+2642💂🏽‍♂ u+1F482 u+1F3FD u+200D u+2642🤴🏽 u+1F934 u+1F3FD👸🏽 u+1F478 u+1F3FD👳🏽‍♂ u+1F473 u+1F3FD u+200D u+2642👲🏽 u+1F472 u+1F3FD🧕🏾 u+1F9D5 u+1F3FE🧕🏿 u+1F9D5 u+1F3FF👼🏻 u+1F47C u+1F3FB👼🏼 u+1F47C u+1F3FC🧛🏽‍♂ u+1F9DB u+1F3FD u+200D u+2642🧜🏽 u+1F9DC u+1F3FD🧜🏽‍♂ u+1F9DC u+1F3FD u+200D u+2642💆🏽‍♂ u+1F486 u+1F3FD u+200D u+2642💇🏾 u+1F487 u+1F3FE💇🏿 u+1F487 u+1F3FF💇🏾‍♂ u+1F487 u+1F3FE u+200D u+2642💇🏿‍♂ u+1F487 u+1F3FF u+200D u+2642🚶🏽‍♂ u+1F6B6 u+1F3FD u+200D u+2642👨🏻‍🦼 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9BC👨🏼‍🦼 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9BC👩🏻‍🦼 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9BC👩🏼‍🦼 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9BC👨🏻‍🦽 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9BD👨🏼‍🦽 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9BD👩🏻‍🦽 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9BD👩🏼‍🦽 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9BD🏃🏻 u+1F3C3 u+1F3FB🏃🏼 u+1F3C3 u+1F3FC🏃🏽 u+1F3C3 u+1F3FD🏃🏾‍♀ u+1F3C3 u+1F3FE u+200D u+2640🏃🏿‍♀ u+1F3C3 u+1F3FF u+200D u+2640🕺🏻 u+1F57A u+1F3FB🕺🏼 u+1F57A u+1F3FC🕺🏽 u+1F57A u+1F3FD🧖🏽‍♂ u+1F9D6 u+1F3FD u+200D u+2642🧗🏻‍♂ u+1F9D7 u+1F3FB u+200D u+2642🧗🏼‍♂ u+1F9D7 u+1F3FC u+200D u+2642🧗🏽‍♂ u+1F9D7 u+1F3FD u+200D u+2642🏌🏽‍♂ u+1F3CC u+1F3FD u+200D u+2642🏄🏽‍♂ u+1F3C4 u+1F3FD u+200D u+2642🚣🏽‍♂ u+1F6A3 u+1F3FD u+200D u+2642🏊🏻 u+1F3CA u+1F3FB🏊🏼 u+1F3CA u+1F3FC🏊🏽 u+1F3CA u+1F3FD🏊🏾‍♂ u+1F3CA u+1F3FE u+200D u+2642🏊🏿‍♂ u+1F3CA u+1F3FF u+200D u+2642⛹🏽‍♂ u+26F9 u+1F3FD u+200D u+2642🏋🏾‍♀ u+1F3CB u+1F3FE u+200D u+2640🏋🏿‍♀ u+1F3CB u+1F3FF u+200D u+2640🚴🏽‍♂ u+1F6B4 u+1F3FD u+200D u+2642🚵🏽‍♂ u+1F6B5 u+1F3FD u+200D u+2642🤸🏽‍♂ u+1F938 u+1F3FD u+200D u+2642🤽🏽‍♂ u+1F93D u+1F3FD u+200D u+2642🤾🏻 u+1F93E u+1F3FB🤾🏼 u+1F93E u+1F3FC🤾🏻‍♀ u+1F93E u+1F3FB u+200D u+2640🤾🏼‍♀ u+1F93E u+1F3FC u+200D u+2640🤹🏽 u+1F939 u+1F3FD🤹🏽‍♂ u+1F939 u+1F3FD u+200D u+2642👭🏻 u+1F46D u+1F3FB👭🏼 u+1F46D u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC🇮🇴 u+1F1EE u+1F1F4🤫 u+1F92B😔 u+1F614🏃 u+1F3C3🕺 u+1F57A🧗‍♂ u+1F9D7 u+200D u+2642🏊 u+1F3CA u+270C u+2665 u+26F3 u+270A u+2666 u+26A1 u+263A u+26C4 u+26F0 u+270B u+2763 u+2764👋 u+1F44B🤷‍♀ u+1F937 u+200D u+2640🌺 u+1F33A🚁 u+1F681👠 u+1F460👋🏽 u+1F44B u+1F3FD👋🏾 u+1F44B u+1F3FE👋🏿 u+1F44B u+1F3FF✊🏽 u+270A u+1F3FD✊🏾 u+270A u+1F3FE✊🏿 u+270A u+1F3FF🤷🏽‍♀ u+1F937 u+1F3FD u+200D u+2640🤷🏾‍♀ u+1F937 u+1F3FE u+200D u+2640🤷🏿‍♀ u+1F937 u+1F3FF u+200D u+2640🇸🇭 u+1F1F8 u+1F1ED💛 u+1F49B💍 u+1F48D
 • संख्या

   u+3007 u+3021 u+3022 u+3023 u+3024 u+3025 u+3026 u+3027 u+3028 u+3029 u+3038 u+3039 u+303A
 • चीनी

   u+5F17 u+4E39 u+67FF u+9EC4 u+70F4 u+6F22 u+6C49 u+8016 u+8019 u+70C3 u+9EC3 u+85E9 u+65A2 u+6777 u+6ACC u+8030 u+947D u+94BB u+97D3 u+97E9 u+9851 u+3B6D u+3EA7 u+42C2 u+43AC u+43B1 u+496F u+4D4B u+4D4E u+4D50 u+4D69 u+2EE9 u+2FC8 u+3B81 u+3B86 u+3E36 u+3E65 u+3E80 u+3E89 u+409E u+4297 u+42A3 u+42FF u+4326 u+46AA u+490B u+4B86 u+4BA3 u+4BB2 u+4BC4 u+4BDC u+4C06 u+4D4A u+4D4C u+4D4D u+4D4F u+5807 u+5CC1 u+5F72 u+68EB u+6CB3 u+7189 u+7289 u+7331 u+7DD7 u+7E13 u+7F03 u+87D5 u+8ED2 u+945A u+9EC8 u+2E80 u+2E81 u+2E82 u+2E83 u+2E84 u+2E85 u+2E86 u+2E87 u+2E88 u+2E89 u+2E8A u+2E8B u+2E8C u+2E8D u+2E8E u+2E8F u+2E90 u+2E91 u+2E92 u+2E93 u+2E94 u+2E95 u+2E96 u+2E97 u+2E98 u+2E99 u+2E9B u+2E9C u+2E9D u+2E9E u+2E9F u+2EA0 u+2EA1 u+2EA2 u+2EA3 u+2EA4 u+2EA5 u+2EA6 u+2EA7 u+2EA8 u+2EA9 u+2EAA u+2EAB u+2EAC u+2EAD u+2EAE u+2EAF u+2EB0 u+2EB1 u+2EB2 u+2EB3 u+2EB4 u+2EB5 u+2EB6 u+2EB7 u+2EB8 u+2EB9 u+2EBA u+2EBB u+2EBC u+2EBD u+2EBE⺿ u+2EBF u+2EC0 u+2EC1 u+2EC2 u+2EC3 u+2EC4 u+2EC5 u+2EC6 u+2EC7 u+2EC8 u+2EC9 u+2ECA u+2ECB u+2ECC u+2ECD u+2ECE u+2ECF u+2ED0 u+2ED1 u+2ED2 u+2ED3 u+2ED4 u+2ED5 u+2ED6 u+2ED7 u+2ED8 u+2ED9 u+2EDA u+2EDB u+2EDC u+2EDD u+2EDE u+2EDF u+2EE0 u+2EE1 u+2EE2 u+2EE3 u+2EE4 u+2EE5 u+2EE6 u+2EE7 u+2EE8 u+2EEA u+2EEB u+2EEC u+2EED u+2EEE u+2EEF u+2EF0 u+2EF1 u+2EF2 u+2EF3 u+2F00 u+2F01 u+2F02 u+2F03 u+2F04 u+2F05 u+2F06 u+2F07 u+2F08 u+2F09 u+2F0A u+2F0B u+2F0C u+2F0D u+2F0E u+2F0F u+2F10 u+2F11 u+2F12 u+2F13 u+2F14 u+2F15 u+2F16 u+2F17 u+2F18 u+2F19 u+2F1A u+2F1B u+2F1C u+2F1D u+2F1E u+2F1F u+2F20 u+2F21 u+2F22 u+2F23 u+2F24 u+2F25 u+2F26 u+2F27 u+2F28 u+2F29 u+2F2A u+2F2B u+2F2C u+2F2D u+2F2E u+2F2F u+2F30 u+2F31 u+2F32 u+2F33 u+2F34 u+2F35 u+2F36 u+2F37 u+2F38 u+2F39 u+2F3A u+2F3B u+2F3C u+2F3D u+2F3E⼿ u+2F3F u+2F40 u+2F41 u+2F42 u+2F43 u+2F44 u+2F45 u+2F46 u+2F47 u+2F48 u+2F49 u+2F4A u+2F4B u+2F4C u+2F4D u+2F4E u+2F4F u+2F50 u+2F51 u+2F52 u+2F53 u+2F54 u+2F55 u+2F56 u+2F57 u+2F58 u+2F59 u+2F5A u+2F5B u+2F5C u+2F5D u+2F5E u+2F5F u+2F60 u+2F61 u+2F62 u+2F63 u+2F64 u+2F65 u+2F66 u+2F67 u+2F68 u+2F69 u+2F6A u+2F6B u+2F6C u+2F6D u+2F6E u+2F6F u+2F70 u+2F71 u+2F72 u+2F73 u+2F74 u+2F75 u+2F76 u+2F77 u+2F78 u+2F79 u+2F7A u+2F7B u+2F7C u+2F7D u+2F7E⽿ u+2F7F u+2F80 u+2F81 u+2F82 u+2F83 u+2F84 u+2F85 u+2F86 u+2F87 u+2F88 u+2F89 u+2F8A u+2F8B u+2F8C u+2F8D u+2F8E u+2F8F u+2F90 u+2F91 u+2F92 u+2F93 u+2F94 u+2F95 u+2F96 u+2F97 u+2F98 u+2F99 u+2F9A u+2F9B u+2F9C u+2F9D u+2F9E u+2F9F u+2FA0 u+2FA1 u+2FA2 u+2FA3 u+2FA4 u+2FA5 u+2FA6 u+2FA7 u+2FA8 u+2FA9 u+2FAA u+2FAB u+2FAC u+2FAD u+2FAE u+2FAF u+2FB0 u+2FB1 u+2FB2 u+2FB3 u+2FB4 u+2FB5 u+2FB6 u+2FB7 u+2FB8 u+2FB9 u+2FBA u+2FBB u+2FBC u+2FBD u+2FBE⾿ u+2FBF u+2FC0 u+2FC1 u+2FC2 u+2FC3 u+2FC4 u+2FC5 u+2FC6 u+2FC7 u+2FC9 u+2FCA u+2FCB u+2FCC u+2FCD u+2FCE u+2FCF u+2FD0 u+2FD1 u+2FD2 u+2FD3 u+2FD4 u+2FD5 u+3005 u+303B u+3400 u+3401 u+3402 u+3403 u+3404 u+3405 u+3406 u+3407 u+3408 u+3409 u+340A u+340B u+340C u+340D u+340E u+340F u+3410 u+3411 u+3412 u+3413 u+3414 u+3415 u+3416 u+3417 u+3418 u+3419 u+341A u+341B u+341C u+341D u+341E u+341F u+3420 u+3421 u+3422 u+3423 u+3424 u+3425 u+3426 u+3427 u+3428 u+3429 u+342A u+342B u+342C u+342D u+342E u+342F u+3430 u+3431 u+3432 u+3433 u+3434 u+3435 u+3436 u+3437 u+3438 u+3439 u+343A u+343B u+343C u+343D u+343E u+343F u+3440 u+3441 u+3442 u+3443 u+3444 u+3445 u+3446 u+3447 u+3448 u+3449 u+344A u+344B u+344C u+344D u+344E u+344F u+3450 u+3451 u+3452 u+3453 u+3454 u+3455 u+3456 u+3457 u+3458 u+3459 u+345A u+345B u+345C u+345D u+345E u+345F u+3460 u+3461 u+3462 u+3463 u+3464 u+3465 u+3466 u+3467 u+3468 u+3469 u+346A u+346B u+346C u+346D u+346E u+346F u+3470 u+3471 u+3472 u+3473 u+3474 u+3475 u+3476 u+3477 u+3478 u+3479 u+347A u+347B u+347C u+347D u+347E u+347F u+3480 u+3481 u+3482 u+3483 u+3484 u+3485 u+3486 u+3487 u+3488 u+3489 u+348A u+348B u+348C u+348D u+348E u+348F u+3490 u+3491 u+3492 u+3493 u+3494 u+3495 u+3496 u+3497 u+3498 u+3499 u+349A u+349B u+349C u+349D u+349E u+349F u+34A0 u+34A1 u+34A2 u+34A3 u+34A4 u+34A5 u+34A6 u+34A7 u+34A8 u+34A9 u+34AA u+34AB u+34AC u+34AD u+34AE u+34AF u+34B0 u+34B1 u+34B2 u+34B3 u+34B4 u+34B5 u+34B6 u+34B7 u+34B8 u+34B9 u+34BA u+34BB u+34BC u+34BD u+34BE u+34BF u+34C0 u+34C1 u+34C2 u+34C3 u+34C4 u+34C5 u+34C6 u+34C7 u+34C8 u+34C9 u+34CA u+34CB u+34CC u+34CD u+34CE u+34CF u+34D0 u+34D1 u+34D2 u+34D3 u+34D4 u+34D5 u+34D6 u+34D7 u+34D8 u+34D9 u+34DA u+34DB u+34DC u+34DD u+34DE u+34DF u+34E0 u+34E1 u+34E2 u+34E3 u+34E4 u+34E5 u+34E6 u+34E7 u+34E8 u+34E9 u+34EA u+34EB u+34EC u+34ED u+34EE u+34EF u+34F0 u+34F1 u+34F2 u+34F3 u+34F4 u+34F5 u+34F6 u+34F7 u+34F8 u+34F9 u+34FA u+34FB u+34FC u+34FD u+34FE u+34FF u+3500 u+3501 u+3502 u+3503 u+3504 u+3505 u+3506 u+3507 u+3508 u+3509 u+350A u+350B u+350C u+350D u+350E u+350F u+3510 u+3511 u+3512 u+3513 u+3514 u+3515 u+3516 u+3517 u+3518 u+3519 u+351A u+351B u+351C u+351D u+351E u+351F u+3520 u+3521 u+3522 u+3523 u+3524 u+3525 u+3526 u+3527 u+3528 u+3529 u+352A u+352B u+352C u+352D u+352E u+352F u+3530 u+3531 u+3532 u+3533 u+3534 u+3535 u+3536 u+3537 u+3538 u+3539 u+353A u+353B u+353C u+353D u+353E u+353F u+3540 u+3541 u+3542 u+3543 u+3544 u+3545 u+3546 u+3547 u+3548 u+3549 u+354A u+354B u+354C u+354D u+354E u+354F u+3550 u+3551 u+3552 u+3553 u+3554 u+3555 u+3556 u+3557 u+3558 u+3559 u+355A u+355B u+355C u+355D u+355E u+355F u+3560 u+3561 u+3562 u+3563 u+3564 u+3565 u+3566 u+3567 u+3568 u+3569 u+356A u+356B u+356C u+356D u+356E u+356F u+3570 u+3571 u+3572 u+3573 u+3574 u+3575 u+3576 u+3577 u+3578 u+3579 u+357A u+357B u+357C u+357D u+357E u+357F u+3580 u+3581 u+3582 u+3583 u+3584 u+3585 u+3586 u+3587 u+3588 u+3589 u+358A u+358B u+358C u+358D u+358E u+358F u+3590 u+3591 u+3592 u+3593 u+3594 u+3595 u+3596 u+3597 u+3598 u+3599 u+359A u+359B u+359C u+359D u+359E u+359F u+35A0 u+35A1 u+35A2 u+35A3 u+35A4 u+35A5 u+35A6 u+35A7 u+35A8 u+35A9 u+35AA u+35AB u+35AC u+35AD u+35AE u+35AF u+35B0 u+35B1 u+35B2 u+35B3 u+35B4 u+35B5 u+35B6 u+35B7 u+35B8 u+35B9 u+35BA u+35BB u+35BC u+35BD u+35BE u+35BF u+35C0 u+35C1 u+35C2 u+35C3 u+35C4 u+35C5 u+35C6 u+35C7 u+35C8 u+35C9 u+35CA u+35CB u+35CC u+35CD u+35CE u+35CF u+35D0 u+35D1 u+35D2 u+35D3 u+35D4 u+35D5 u+35D6 u+35D7 u+35D8 u+35D9 u+35DA u+35DB u+35DC u+35DD u+35DE u+35DF u+35E0 u+35E1 u+35E2 u+35E3 u+35E4 u+35E5 u+35E6 u+35E7 u+35E8 u+35E9 u+35EA
 • लैटिन

  ê u+EAs u+73
 • हंगुल

   u+BB34 u+BE57 u+D1B1 u+D55C
 • देवनागरी

   u+939
 • अन्य पात्र

  🦾 u+1F9BE🦸 u+1F9B8🪆 u+1FA86🤌 u+1F90C🪝 u+1FA9D🫀 u+1FAC0🥵 u+1F975 u+20DF u+2BDE🟡 u+1F7E1🟨 u+1F7E8
 • थाई

   u+0E31