होठ निकली हुई महिला यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙎🏽‍♀ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2640🙎🏻‍♀ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2640🙎🏼‍♀ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2640🙎🏾‍♀ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2640🙎🏿‍♀ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2640🙎‍♀ u+1F64E u+200D u+2640