होठ निकाला यूनिकोड चरित्र तालिका

  • इमोजी

    🙎🏼‍♂ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2642🙎🏽‍♂ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2642🙎🏾‍♂ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2642🙎‍♂ u+1F64E u+200D u+2642🙎🏻‍♂ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2642🙎🏿‍♂ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2642🙎🏼‍♀ u+1F64E u+1F3FC u+200D u+2640🙎🏾‍♀ u+1F64E u+1F3FE u+200D u+2640🙎‍♀ u+1F64E u+200D u+2640🙎🏻‍♀ u+1F64E u+1F3FB u+200D u+2640🙎🏽‍♀ u+1F64E u+1F3FD u+200D u+2640🙎🏿‍♀ u+1F64E u+1F3FF u+200D u+2640 u+267B🙅🏽‍♀ u+1F645 u+1F3FD u+200D u+2640🙅🏼‍♀ u+1F645 u+1F3FC u+200D u+2640🙅🏾‍♀ u+1F645 u+1F3FE u+200D u+2640🙅‍♀ u+1F645 u+200D u+2640🙅🏻‍♀ u+1F645 u+1F3FB u+200D u+2640🙅🏿‍♀ u+1F645 u+1F3FF u+200D u+2640