κουνελάκι Unicode karaktertábla

  • hangulatjel

    👯 u+1F46F