γυναίκες Tabela znakov Unicode

  • emoji

    👯‍♀ u+1F46F u+200D u+2640🤼‍♀ u+1F93C u+200D u+2640👭 u+1F46D👭🏻 u+1F46D u+1F3FB👩🏼‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👭🏼 u+1F46D u+1F3FC👩🏽‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏽‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👭🏽 u+1F46D u+1F3FD👩🏾‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏾‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏾‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👭🏾 u+1F46D u+1F3FE👩🏿‍🤝‍👩🏻 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FB👩🏿‍🤝‍👩🏼 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FC👩🏿‍🤝‍👩🏽 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FD👩🏿‍🤝‍👩🏾 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F91D u+200D u+1F469 u+1F3FE👭🏿 u+1F46D u+1F3FF