kače Tabela znakov Unicode

 • kitajščina

   u+866B u+86C7 u+2E92 u+3E5D u+45BB u+45DC u+45F1 u+4C81 u+867A u+8692 u+876E u+9CDA
 • emoji

   u+26CE🐍 u+1F40D
 • hangul

   u+BC40
 • devanagari

   u+938
 • Drugi znaki

   u+1DC2𝧜 u+1D9DC