plačilno sredstvo Tabela znakov Unicode

 • kitajščina

   u+4E21 u+5186 u+6587 u+91D1 u+5E01 u+5E63 u+8C9D u+8D1D u+476B u+76FE u+92AD u+9322 u+9436 u+94B1 u+956E
 • simbol

   u+2818¤ u+00A4฿ u+0E3F u+20A0
 • emoji

  💱 u+1F4B1💴 u+1F4B4💵 u+1F4B5💶 u+1F4B6💷 u+1F4B7💲 u+1F4B2
 • številka

   u+09F4 u+09F5 u+09F6 u+09F7 u+09F8 u+09F9
 • latinščina

  ƶ u+1B6
 • kmerščina

   u+17DB