vzporednost Tabela znakov Unicode

  • kitajščina

     u+5E73 u+99E2 u+9A88
  • simbol

     u+2225 u+2226 u+22D5 u+29B7 u+29E3 u+29E4 u+29E5 u+2AF2 u+2AF3
  • Drugi znaki

    𝧢 u+1D9E2