flagga: kongo-kinshasa Unicode-karaktärstabell

  • emoji

    🇨🇩 u+1F1E8 u+1F1E9