άντρας με κινέζικο καπέλο Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    👲 u+1F472👲🏻 u+1F472 u+1F3FB👲🏼 u+1F472 u+1F3FC👲🏽 u+1F472 u+1F3FD👲🏾 u+1F472 u+1F3FE👲🏿 u+1F472 u+1F3FF