adulta Bảng ký tự Unicode

  • biểu tượng cảm xúc

    🧑 u+1F9D1👱 u+1F471👩 u+1F469🧓 u+1F9D3👵 u+1F475👩🏻 u+1F469 u+1F3FB👩🏼 u+1F469 u+1F3FC👩🏽 u+1F469 u+1F3FD👩🏾 u+1F469 u+1F3FE👩🏿 u+1F469 u+1F3FF👩‍🦰 u+1F469 u+200D u+1F9B0👩🏻‍🦰 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👩🏼‍🦰 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👩🏽‍🦰 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👩🏾‍🦰 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👩🏿‍🦰 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👩‍🦱 u+1F469 u+200D u+1F9B1👩🏻‍🦱 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👩🏼‍🦱 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👩🏽‍🦱 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👩🏾‍🦱 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👩🏿‍🦱 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👩‍🦳 u+1F469 u+200D u+1F9B3👩🏻‍🦳 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👩🏼‍🦳 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👩🏽‍🦳 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👩🏾‍🦳 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👩🏿‍🦳 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👩‍🦲 u+1F469 u+200D u+1F9B2👩🏻‍🦲 u+1F469 u+1F3FB u+200D u+1F9B2👩🏼‍🦲 u+1F469 u+1F3FC u+200D u+1F9B2👩🏽‍🦲 u+1F469 u+1F3FD u+200D u+1F9B2👩🏾‍🦲 u+1F469 u+1F3FE u+200D u+1F9B2👩🏿‍🦲 u+1F469 u+1F3FF u+200D u+1F9B2👵🏻 u+1F475 u+1F3FB👵🏼 u+1F475 u+1F3FC👵🏽 u+1F475 u+1F3FD👵🏾 u+1F475 u+1F3FE👵🏿 u+1F475 u+1F3FF🧑🏻 u+1F9D1 u+1F3FB🧑🏼 u+1F9D1 u+1F3FC🧑🏽 u+1F9D1 u+1F3FD🧑🏾 u+1F9D1 u+1F3FE🧑🏿 u+1F9D1 u+1F3FF👱🏻 u+1F471 u+1F3FB👱🏼 u+1F471 u+1F3FC👱🏽 u+1F471 u+1F3FD👱🏾 u+1F471 u+1F3FE👱🏿 u+1F471 u+1F3FF🧑‍🦰 u+1F9D1 u+200D u+1F9B0🧑🏻‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B0🧑🏼‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B0🧑🏽‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B0🧑🏾‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B0🧑🏿‍🦰 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B0🧑‍🦱 u+1F9D1 u+200D u+1F9B1🧑🏻‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B1🧑🏼‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B1🧑🏽‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B1🧑🏾‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B1🧑🏿‍🦱 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B1🧑‍🦳 u+1F9D1 u+200D u+1F9B3🧑🏻‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B3🧑🏼‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B3🧑🏽‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B3🧑🏾‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B3🧑🏿‍🦳 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B3🧑‍🦲 u+1F9D1 u+200D u+1F9B2🧑🏻‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FB u+200D u+1F9B2🧑🏼‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FC u+200D u+1F9B2🧑🏽‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FD u+200D u+1F9B2🧑🏾‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FE u+200D u+1F9B2🧑🏿‍🦲 u+1F9D1 u+1F3FF u+200D u+1F9B2🧓🏻 u+1F9D3 u+1F3FB🧓🏼 u+1F9D3 u+1F3FC🧓🏽 u+1F9D3 u+1F3FD🧓🏾 u+1F9D3 u+1F3FE🧓🏿 u+1F9D3 u+1F3FF🔞 u+1F51E👨 u+1F468👴 u+1F474👨🏻 u+1F468 u+1F3FB👨🏼 u+1F468 u+1F3FC👨🏽 u+1F468 u+1F3FD👨🏾 u+1F468 u+1F3FE👨🏿 u+1F468 u+1F3FF👨‍🦰 u+1F468 u+200D u+1F9B0👨🏻‍🦰 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B0👨🏼‍🦰 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B0👨🏽‍🦰 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B0👨🏾‍🦰 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B0👨🏿‍🦰 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B0👨‍🦱 u+1F468 u+200D u+1F9B1👨🏻‍🦱 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B1👨🏼‍🦱 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B1👨🏽‍🦱 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B1👨🏾‍🦱 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B1👨🏿‍🦱 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B1👨‍🦳 u+1F468 u+200D u+1F9B3👨🏻‍🦳 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B3👨🏼‍🦳 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B3👨🏽‍🦳 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B3👨🏾‍🦳 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B3👨🏿‍🦳 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B3👨‍🦲 u+1F468 u+200D u+1F9B2👨🏻‍🦲 u+1F468 u+1F3FB u+200D u+1F9B2👨🏼‍🦲 u+1F468 u+1F3FC u+200D u+1F9B2👨🏽‍🦲 u+1F468 u+1F3FD u+200D u+1F9B2👨🏾‍🦲 u+1F468 u+1F3FE u+200D u+1F9B2👨🏿‍🦲 u+1F468 u+1F3FF u+200D u+1F9B2👴🏻 u+1F474 u+1F3FB👴🏼 u+1F474 u+1F3FC👴🏽 u+1F474 u+1F3FD👴🏾 u+1F474 u+1F3FE👴🏿 u+1F474 u+1F3FF
  • Tiếng Trung

     u+4EBA u+4E01 u+592B u+9F54 u+9F60 u+9F80 u+9F86
  • tiếng latinh

    a u+61