fuerte Bảng ký tự Unicode

 • biểu tượng cảm xúc

  😭 u+1F62D💪 u+1F4AA💪🏻 u+1F4AA u+1F3FB💪🏼 u+1F4AA u+1F3FC💪🏽 u+1F4AA u+1F3FD💪🏾 u+1F4AA u+1F3FE💪🏿 u+1F4AA u+1F3FF u+26F5🔊 u+1F50A📢 u+1F4E2 u+2705 u+2714 u+2716 u+2757 u+2763 u+2764 u+2795 u+2796 u+2797 u+2B55💲 u+1F4B2🛀 u+1F6C0🛁 u+1F6C1🤘 u+1F918🚿 u+1F6BF🧼 u+1F9FC🦻🏻 u+1F9BB u+1F3FB🦻🏼 u+1F9BB u+1F3FC🦻🏽 u+1F9BB u+1F3FD🦻🏾 u+1F9BB u+1F3FE🦻🏿 u+1F9BB u+1F3FF🛀🏻 u+1F6C0 u+1F3FB🛀🏼 u+1F6C0 u+1F3FC🛀🏽 u+1F6C0 u+1F3FD🛀🏾 u+1F6C0 u+1F3FE🛀🏿 u+1F6C0 u+1F3FF🤘🏻 u+1F918 u+1F3FB🤘🏼 u+1F918 u+1F3FC🤘🏽 u+1F918 u+1F3FD🤘🏾 u+1F918 u+1F3FE🤘🏿 u+1F918 u+1F3FF
 • biểu tượng

   u+2738 u+273D u+2743 u+2501 u+2503 u+2505 u+2507 u+2509 u+250B u+250D u+250E u+250F u+2511 u+2512 u+2513 u+2515 u+2516 u+2517 u+2519 u+251A u+251B u+251D u+251E u+251F u+2520 u+2521 u+2522 u+2523 u+2525 u+2526 u+2527 u+2528 u+2529 u+252A u+252B u+252D u+252E u+252F u+2530 u+2531 u+2532 u+2533 u+2535 u+2536 u+2537 u+2538 u+2539 u+253A u+253B u+253D u+253E u+253F u+2540 u+2541 u+2542 u+2543 u+2544 u+2545 u+2546 u+2547 u+2548 u+2549 u+254A u+254B u+254D u+254F u+2578 u+2579 u+257A u+257B u+257C u+257D u+257E u+257F u+271C u+2794 u+2798 u+2799 u+279A u+279C u+279E u+27A0 u+27A5 u+27A6 u+27A8 u+27AD u+27AE u+27B2 u+27B7 u+27B8 u+27B9 u+27BB u+27BD u+29E6𝆑 u+1D191🙪 u+1F66A🙫 u+1F66B u+26DB u+26E3 u+2718 u+271A u+2724 u+272E u+2731 u+2746 u+2748 u+274B u+275A u+275B u+275C u+275D u+275E u+275F u+2760 u+2762 u+2765 u+2B56 u+2B57 u+2B58 u+2B59𒀂 u+12002𒁁 u+12041𒂦 u+120A6𒂿 u+120BF𒄓 u+12113𒄰 u+12130𒅜 u+1215C𒆘 u+12198𒆡 u+121A1𒇀 u+121C0𒇼 u+121FC𒇿 u+121FF𒈃 u+12203𒊰 u+122B0𒌕 u+12315𒌛 u+1231B𒎉 u+12389🕇 u+1F547🖪 u+1F5AA🖫 u+1F5AB🖴 u+1F5B4🙜 u+1F65C🙝 u+1F65D🙞 u+1F65E🙟 u+1F65F🙤 u+1F664🙥 u+1F665🙦 u+1F666🙧 u+1F667🙱 u+1F671🙳 u+1F673🙴 u+1F674🙶 u+1F676🙷 u+1F677🙸 u+1F678🙹 u+1F679🙻 u+1F67B🙼 u+1F67C🙽 u+1F67D🞇 u+1F787🞈 u+1F788🞉 u+1F789🞑 u+1F791🞒 u+1F792🞓 u+1F793🞦 u+1F7A6🞧 u+1F7A7🞬 u+1F7AC🞭 u+1F7AD🞮 u+1F7AE🞲 u+1F7B2🞳 u+1F7B3🞴 u+1F7B4🞸 u+1F7B8🞹 u+1F7B9🞺 u+1F7BA🞾 u+1F7BE🞿 u+1F7BF🟊 u+1F7CA🟌 u+1F7CC🟏 u+1F7CF🟐 u+1F7D0🟑 u+1F7D1🟓 u+1F7D3🟔 u+1F7D4🠘 u+1F818🠙 u+1F819🠚 u+1F81A🠛 u+1F81B🠜 u+1F81C🠝 u+1F81D🠞 u+1F81E🠟 u+1F81F🠬 u+1F82C🠭 u+1F82D🠮 u+1F82E🠯 u+1F82F🠰 u+1F830🠱 u+1F831🠲 u+1F832🠳 u+1F833🡀 u+1F840🡁 u+1F841🡂 u+1F842🡃 u+1F843🡄 u+1F844🡅 u+1F845🡆 u+1F846🡇 u+1F847🡸 u+1F878🡹 u+1F879🡺 u+1F87A🡻 u+1F87B🡼 u+1F87C🡽 u+1F87D🡾 u+1F87E🡿 u+1F87F🢀 u+1F880🢁 u+1F881🢂 u+1F882🢃 u+1F883🢄 u+1F884🢅 u+1F885🢆 u+1F886🢇 u+1F887🢜 u+1F89C🢝 u+1F89D🢞 u+1F89E🢟 u+1F89F
 • chấm câu

   u+276E u+276F u+2770 u+2771
 • Tiếng Trung

   u+525B u+57CE u+67F5 u+8106 u+4E59 u+5841 u+5927 u+5BE8 u+5DAE u+6674 u+6FC3 u+7826 u+7C8B u+9177 u+967A u+52B2 u+52C1 u+54CD u+5821 u+61A8 u+7262 u+7D50 u+7ED3 u+8010 u+8650 u+8A7B u+97FF u+9AD8 u+5F62 u+529B u+5618 u+76F8 u+77E2 u+7965 u+91CD u+9244 u+9577 u+9582 u+9928 u+5C6F u+97F3 u+919C u+574F u+58DE u+786C u+56FA u+575A u+5805 u+5F37 u+5F3A u+50BE u+58F0 u+60AA u+659C u+8072 u+8C6A u+4EE1 u+4F09 u+501E u+5065 u+521A u+52CD u+55B7 u+5674 u+58EE u+58EF u+5B6C u+5B9E u+5BD4 u+5BD9 u+5BE6 u+5DE9 u+5DEE u+5EB7 u+6543 u+668B u+677F u+67F4 u+68D2 u+6B79 u+6C89 u+6D53 u+70C2 u+721B u+72B6 u+72C0 u+74E4 u+77EB u+77EF u+786E u+78BA u+78BB u+7910 u+7AB3 u+80D6 u+81ED u+8270 u+8271 u+8CF4 u+8D56 u+8F9B u+9052 u+917D u+91B9 u+91C5 u+932F u+9435 u+94C1 u+9519 u+964B u+978F u+9933 u+9967 u+99DD u+9A24 u+9A4D u+9A81 u+9A99 u+4A55 u+3517 u+35D8 u+365A㱿 u+3C7F u+40D3 u+42CC u+42D7 u+4807 u+4A6F u+4AD8 u+9295 u+9421 u+4B94 u+8095 u+92FC u+94A2 u+3792 u+35E2 u+3A52 u+4B6F u+4B70 u+4D39 u+585E u+5B81 u+6394 u+7E43 u+7EF7 u+3566 u+357C u+358F u+3593 u+35CC u+35D5 u+35E6 u+35E7 u+360C u+3610 u+3694 u+3C52 u+3D14 u+3FF0 u+40D4 u+4204 u+43B7 u+46B4 u+46B6 u+4962 u+4A3B u+4AA6 u+4D7E u+5436 u+5450 u+548B u+5536 u+55F7 u+5620 u+6DA9 u+6E0B u+6F80 u+6F81 u+6FC7 u+782F u+7A33 u+7A69 u+7CD9 u+82DB u+9A2F u+3439 u+347B u+34FB u+351D u+35BB u+35F3 u+3649 u+3673 u+3683 u+369C u+371D u+3722 u+38B5 u+38C4 u+38C5 u+3962 u+3984 u+3997 u+3A04 u+3A1D u+3A5C u+3A88 u+3AC0 u+3B4B u+3B78 u+3BF7 u+3BFA u+3D25 u+3E32 u+3E7E u+3E82 u+3F9B u+3FA3 u+401E u+4092 u+409A u+40AA u+40AB u+423B u+427E u+4282 u+42F1 u+43CA u+43F0 u+441D u+4444 u+4490 u+4562 u+4597 u+465F u+469F u+46AE u+4748 u+47A7 u+47BF u+47E2 u+47E9 u+47FB u+4808 u+481A u+4827 u+4860 u+4870 u+4899 u+48E8 u+4917 u+491F u+493B u+495D u+496B u+4976 u+4A0F u+4A25䨿 u+4A3F u+4A7B u+4A9E u+4AB8 u+4AD7 u+4B0B u+4BA1 u+4C2B u+4D7B u+4D98 u+4DAA u+4DAC u+4E5F u+4F76 u+4F83 u+51F6 u+52A3 u+52A4 u+52DA u+52E9 u+5502 u+551A u+560E u+560F u+5669 u+58A0 u+58C6 u+58CA u+592F u+5E64 u+5F0A u+5FA4 u+6076 u+60E1 u+62EE u+62F6 u+656F u+685A u+69E2 u+6B7A u+7011 u+7823 u+791F u+792E u+7A98 u+7D88 u+7DB1 u+7E9C u+7EB2 u+7EE8 u+7F06 u+7F97 u+8165 u+816F u+8189 u+81B1 u+81E4 u+8364 u+8477 u+847E u+89E9 u+8A3E u+8D14 u+8D51 u+900E u+91B2 u+96BE u+96E3 u+972A u+972B u+9741 u+976B u+976D u+9771 u+97CC u+97E7 u+99DC u+9A3A u+9A47 u+9B47 u+9B58 u+9BCF u+F99D u+F9B9𠺘 u+20E98𡚁 u+21681𢰸 u+22C38𣔨 u+23528
 • tiếng latinh

  f u+66ɡ u+261a u+61l u+6Cì u+ECg u+67
 • Cyrillic

  Ъ u+042Aъ u+044A u+A678 u+A69C
 • hangul

   u+AF2D u+AF49 u+B531 u+C7A3 u+B3CC u+B454 u+C131 u+D48B u+BC1B
 • devanagari

   u+097A
 • Tiếng Tây Tạng

   u+0FC0
 • Nhân vật khác

  🪨 u+1FAA8 u+1ABA u+1C86 u+1CBE u+2068𒒃 u+12483𒔃 u+12503𬒔 u+2C494🦻 u+1F9BB
 • Tiếng Georgia

   u+10FE